Στην αναβάθμιση των προοπτικών της μετοχής της Mytilineos στα 34,9 ευρώ (από 23,1 ευρώ προηγουμένως) προχώρησε η AXIA, σύμφωνα με νέο report, προβλέποντας περιθώριο ανόδου της τάξης άνω του 30%.

Η νέα έκθεση επιβεβαιώνει τα νέα επίπεδα Target Price (τιμής-στόχου >€35 ευρώ) που τοποθετούνται οι περισσότερες πρόσφατες αναλύσεις για τη MYTILINEOS.

H μεγάλη αύξηση της τιμής-στόχου για τον αναλυτή της ΑΧΙΑ, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική αύξηση στο valuation της M Renewables (του Τομέα ΑΠΕ της MYTILINEOS), η οποία πλέον αγγίζει τα €2δισ. Προβλέπει επίσης ότι η κερδοφορία της M Renewables θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. το 2023 (22% της συνολικής κερδοφορίας) και θα προσεγγίσει τα 450 εκατ. το 2026 (~40% της συνολικής κερδοφορίας της MYTILINEOS), με οδηγό τη γρήγορη ωρίμανση του Παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της που σήμερα ξεπερνά τα 9GW και αναπτύσσεται ταχύτατα.

Ταυτόχρονα, ο αναλυτής της AXIA εκτιμά ότι τα επόμενα έτη, σημαντική θα είναι και η συνεισφορά τόσο της προμήθειας ρεύματος και φυσικού αερίου, στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, όσο και της κερδοφορίας από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω με την είσοδο της νέας μονάδας CCGT το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ως εκ τούτου, αναμένει σημαντικά ενισχυμένη κερδοφορία για το 2023, σε σχέση με το 2022, η οποία εκτιμά ότι θα συνεχίσει να ενισχύεται σταθερά, ξεπερνώντας, σε επίπεδο EBITDA, το €1δισ. το 2024 και προσεγγίζοντάς το €1.2 δισ. τα επόμενα έτη, με άξονα τις σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ.

Τέλος, παρά τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) των επόμενων ετών, οι οποίες για την ΑΧΙΑ, ξεπερνάνε τα €2 δισ. την τριετία 2023-25, η MYTILINEOS, επωφελούμενη των σταθερά υψηλών καθαρών ταμειακών της ροών, διατηρεί τη μόχλευσή της σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (~1.5x), στοχεύοντας στην Επενδυτική βαθμίδα, η οποία όταν έρθει θα βελτιώσει περαιτέρω την απόδοση των επενδύσεων της Εταιρείας.