Την ιστορικά καλύτερη επίδοσή της σε A' τρίμηνο έτους με οδηγό τον Κλάδο της Ενέργειας πέτυχε η MYTILINEOS κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

«Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλά επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2022, τα ακόμα ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα της MYTILINEOS στο πρώτο τρίμηνο μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό, πιστοποιούν ότι η Εταιρεία έχει επιτύχει να ισχυροποιήσει σημαντικά τη θέση της στον Κλάδο της Ενέργειας ο οποίος αναδεικνύεται πλέον στο βασικό πυλώνα κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, ο Κλάδος της Μεταλλουργίας παρά την υποχώρηση των τιμών του αλουμινίου συνεχίζει να διατηρεί υψηλά επίπεδα απόδοσης και κερδοφορίας, συμβάλλοντας ώστε η MYTILINEOS να διατηρεί την αναπτυξιακή της τροχιά αφομοιώνοντας σταθερά νέα υψηλότερα επίπεδα μεγεθών», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε Euro1.358 εκατ. έναντι Euro1.042 εκατ. στο Α' τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 30% παρά την σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και μετάλλων. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 72% στα Euro225 εκατ. έναντι Euro130 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας υπερδιπλασιάστηκαν σε Euro143 εκατ. έναντι Euro67 εκατ. το A' τρίμηνο του 2022 (+113 %) και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε Euro1,04, αυξημένα κατά 109% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

«Παρά το εξαιρετικά υψηλό CAPEX (επενδύσεις) της περιόδου, το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA (λόγος χρέους προς κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων) βρίσκεται στο 1,03x, επίπεδο που παραπέμπει σε εταιρείες εντός της επενδυτικής βαθμίδας, η επίτευξη της οποίας αποτελεί στόχο μας», αναφέρει η εταιρεία, υπενθυμίζοντας ότι η FITCH πρόσφατα ανακοίνωσε την αναβάθμισή της σε «ΒΒ+».

Στον τομέα της ενέργειας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η MYTILINEOS στοχεύει στο 20% της Ελληνικής κατανάλωσης, συνυπολογίζοντας και την εκπροσώπηση του Αλουμινίου, από 10,3 % σήμερα, καθώς και ότι προχωράει η δοκιμαστική λειτουργία του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο 826 MW που προβλέπεται να παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία «στο αμέσως επόμενο διάστημα».

Για την μεταλλουργία υπογραμμίζεται ότι οι διεθνείς συνθήκες οδηγούν σε ελλειμματική παγκόσμια παραγωγή αλουμινίου το 2023, η οποία θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις στην τιμή του μετάλλου. Η μέση τιμή του μετάλλου στο Α' Τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκε στα 2.438 $ /τόνο, από 3.256 $ /τόνο το αντίστοιχο διάστημα του 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 25%.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Απριλίου 2023, βαίνει προς ολοκλήρωση η απόσχιση των κλάδων Υποδομών και Παραχωρήσεων και η εισφορά τους στις αντίστοιχες θυγατρικές εταιρείες, ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεων.