Αύξηση 92% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων για τον ΟΛΠ το 2017, καθώς ανήλθαν σε 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,0 εκατ. το 2016. Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6% σε 11,3 εκατ. έναντι 6,7 εκατ. το 2016.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση κερδοφορίας της εταιρείας κατά την τελευταία δεκαετία, που παρουσιάστηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ ΑΕ, Captain Fu Chengqiu.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 111,5 εκατ. ευρώ έναντι 103,5 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.

«Το 2017 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά της νέας διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά και σημαδεύτηκε από θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου μας, το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο τόσο η επιχειρησιακή λειτουργία, όσο και η οικονομική αποτελεσματικότητα της ΟΛΠ ΑΕ και όλες οι επιχειρησιακές μονάδες θα εξακολουθούν να παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ.

Σημειώνεται, ότι κατά τους πρώτους μήνες του 2018 συνεχίζεται η ανοδική πορεία της εταιρείας, με την πιο σημαντική αύξηση να σημειώνεται στο Car Terminal (+32 % στο transit και +23% στο εγχώριο φορτίο για το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2018).

Επίσης, αύξηση άνω του 10% παρουσιάζεται κατά την ίδια περίοδο και στη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, παρά το γεγονός ότι οι προϋπάρχουσες δεξαμενές δεν ήταν σε πλήρη λειτουργία λόγω των εργασιών για την εγκατάσταση της νέας πλωτής δεξαμενής.