Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2021 και διαμορφώθηκε σε 1.714,6 εκ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6,7% σε σχέση με το 2020, χάρη στην υψηλότερη ζήτηση και τα βελτιωμένα επίπεδα τιμών. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) έφθασαν στα 89,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 1,1 εκατ. ευρώ το 2020 και 50,9 εκατ. ευρώ το 2019.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, λόγω της απροσδόκητης μεγάλης αύξησης στοιχείων του κόστους το δεύτερο εξάμηνο και παρά τη διαμόρφωση των τιμών πώλησης σε επίπεδα που εν μέρει αντιστάθμισαν τις συνέπειες αυτής της ανόδου, τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4,6% σε 272,4 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) έφθασαν στα 89,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 1,1 εκατ. ευρώ το 2020 και 50,9 εκατ. ευρώ το 2019.

Ειδικότερα, το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ο Όμιλος κατέγραψε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών που έχει ποτέ επιτευχθεί στη διάρκεια τέταρτου τριμήνου.

Όλες οι περιοχές κατέγραψαν αύξηση εσόδων και ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 11,7% και διαμορφώθηκε σε 451,8 εκατ. ευρώ. Η αύξηση του κύκλου εργασιών αποτυπώνει την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και την αύξηση των κρατικών και των ιδιωτικών επενδύσεων σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Παράλληλα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) το τέταρτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 7,1% σε 52,8 εκατ. ευρώ, λόγω της εκτίναξης των τιμών των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της αύξησης των ναύλων. Τα καθαρά κέρδη τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 7,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη ζημία ύψους 56,4 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2020 (αποτέλεσμα της απομείωσης υπεραξίας και του αντιλογισμού αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στην Αίγυπτο).

Το 2021 σημειώθηκε ανάπτυξη σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Στις ΗΠΑ οι πωλήσεις σημείωσαν επίπεδα ρεκόρ χάρη στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση, η οποία ενισχύεται από τις υγιείς μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Η ελληνική αγορά εξακολούθησε να καταγράφει θετικές επιδόσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την πεποίθηση ότι η ζήτηση βρίσκεται πλέον σταθερά στην ανοδική τροχιά του οικονομικού κύκλου. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη πέτυχε δυναμικές επιδόσεις. Οι επιδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου γύρισαν σε θετικό πρόσημο, χάρη στην ανάκαμψη της ζήτησης και στα καλύτερα επίπεδα των τιμών στην Αίγυπτο. Παράλληλα στην Τουρκία, παρά το ασταθές οικονομικό κλίμα, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών. Τέλος, οι δραστηριότητες στη Βραζιλία συνέχισαν να σημειώνουν σημαντική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα η ζήτηση τσιμέντου συνέχισε να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, αντίστοιχο με αυτόν του 2020. Η ανοδική ζήτηση στηρίχθηκε στην αυξημένη δραστηριότητα σε δημόσια και δημοτικά έργα υποδομών, στην κατασκευή κατοικιών, στον ευρύτερο κλάδο ακινήτων, όπως και σε έργα logistics. Ανάκαμψη κατέγραψε επίσης και ο κλάδος του τουρισμού μετά την επιβράδυνση που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας. Οι εξαγωγές τσιμέντου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και οι ΗΠΑ ήταν ο κυριότερος προορισμός των φορτίων από την Ελλάδα. Ωστόσο, η κερδοφορία επλήγη από την απροσδόκητη και απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας και των ναύλων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο Όμιλος μπόρεσε να αντισταθμίσει εν μέρει τις συνέπειες χάρη στην αύξηση των τιμών των προϊόντων του κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, με την αξιοσημείωτη άνοδο στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων όπως και με την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας χάρη στην αύξηση των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στα εργοστάσια του Ομίλου. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το 2021 παρουσίασε αύξηση 9,4% και διαμορφώθηκε σε 267,6 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,4 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 23,6 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το 2021 οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου για το έτος διαμορφώθηκαν σε 125,4 εκατ. ευρώ έναντι 84,3 εκατ. ευρώ το 2020, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, έργα logistics και πρωτοβουλίες για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε στο ΔΣ κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 13 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους της εταιρίας. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της εταιρίας την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022, στις 12 μ.μ. (CEST) (ημερομηνία καταγραφής - record date). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 μέσω των χειριστών των μετόχων, των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών.