Τη συνεργασία της με τη Silver Peak ανακοίνωσε η Info Quest Technologies για τη διανομή λύσεων SD-WAN στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Silver Peak συγκαταλέγεται στους ηγέτες λύσεων SD-WAN παγκοσμίως και συμπεριλαμβάνεται στους «Leaders» στο Gartner Magic Quadrant για την κατηγορία WAN Edge Infrastructure από το 2018. Αποτελεί την πιο πρόσφατη εξαγορά της Aruba, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου HPE με τον οποίο η Info Quest Technologies έχει στρατηγική συνεργασία. Διαθέτει λογισμικό δικτύωσης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν σύγχρονα δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) ώστε να αποκομίσουν μέγιστη αξία μέσα από επενδύσεις Cloud και ψηφιακού μετασχηματισμού. Χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει λύσεις της Silver Peak σε περισσότερες από 100 χώρες ανά τον κόσμο.

Οι SD-WAN (Software-defined Wide Area Network ) λύσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών cloud. Βοηθούν κάθε σύγχρονη επιχείρηση σε κρίσιμους τομείς όπως η ευθυγράμμιση των πόρων του δικτύου με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιχείρησης, η συνεπής απόδοση του δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και η κεντρική διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα που ενοποιεί SD-WAN, ασφάλεια, routing και βελτιστοποίηση WAN.

Η συνεργασία με τη Silver Peak, εντάσσεται στο ευρύ portfolio λύσεων και υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού που διαθέτει η Info Quest Technologies στην Ελληνική αγορά, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρει το cloud, δημιουργώντας ασφαλείς IT υποδομές.