Με ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη έκλεισε το 2021 για την Μοτοδυναμική. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 20,9% και ανήλθαν στα 94,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (Ebitda) ανήλθαν σε 14,2 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από αυτά του 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη  περυσινή περίοδο παρουσίασαν ζημία.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις δικύκλων & προϊόντων θάλασσας (Yamaha) διατήρησαν την θετική τους πορεία,  παρά τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, παρουσιάζοντας αύξηση 26,5% στα 51,9 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι πωλήσεις  αυτοκινήτων (Porsche) επλήγησαν ιδιαίτερα από την  περιορισμένη διαθεσιμότητα παρουσιάζοντας μείωση 17,6%, στα 19,5 εκατ. ευρώ. Ανάκαμψη παρουσίασε η δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων (Sixt) με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 23,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 70,9% σε σχέση με πέρυσι. Ως αποτέλεσμα της εστίασης στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών για το σύνολο των δραστηριοτήτων, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά 8,8 εκατ. ευρώ και στις 31/12/2021 ανέρχονταν στα 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 19,1 εκατ. στις 31/12/2020.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε: «Τα γνωστά προβλήματα στην διαθεσιμότητα προϊόντων ήταν ιδιαίτερα έντονα και το 2021. Επηρέασε πολύ λιγότερο την Yamaha, η οποία παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη σε σχέση με το 2020, κυρίως όμως την Porsche, οι πωλήσεις της οποίας υποχώρησαν σε σύγκριση με  τις περυσινές. Με ένα θεαματικό β' εξάμηνο (πάνω και από αυτό του 2019), η Sixt ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Για το σύνολο του έτους τα έσοδα από τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων ήταν διπλάσια αυτών του 2020 και μόλις 16% μειωμένα σε σχέση με το 2019. Η τιμολογιακή μας στρατηγική και ο χειρισμός των γενικών μας εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την θεαματική βελτίωση στην κερδοφορία σε όλα τα επίπεδα.

Για το 2022 και παρά τις πρόσφατες αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις, προσδοκούμε στην ένταση της δυναμικής στην αγορά ενοικιάσεων αυτοκινήτων αλλά και στην σταδιακή σταθεροποίηση στη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας».