«Άλμα» 38% στα 134,5 εκατ. ευρώ σημείωσε στα έσοδα εννεαμήνου η Ideal Holdings αλλά και στα EBITDA κατά 22% στα 19,2 εκατ. ευρώ, με βάση την ανακοίνωση των Proforma Οικονομικών καταστάσεων α’ εξαμήνου 2022.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 17% των Κερδών προ Φόρων στα 15 εκατ. ευρώ και αύξηση 17% των Κερδών μετά από Φόρους στα 11,2 εκατ. ευρώ.

Στην ανακοίνωση της Ideal Holdings, σημειώνεται ακόμα οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, δεν είναι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας.

Στη βιομηχανία η Ideal κατέγραψε αύξηση των εσόδων κατά 60% στα 69,2 εκατ. ευρώ, αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 40% στα 13,5 εκατ. ευρώ, αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 41% στα 11,6 εκατ. ευρώ και αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 42% στα 8,8 εκατ. ευρώ.

Στην πληροφορική η εταιρεία κατέγραψε αύξηση των εσόδων κατά 29% στα 60,6 εκατ. ευρώ, αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 27% στα 7,5 εκατ. ευρώ, αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 23% στα 5,4 εκατ. ευρώ και αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 31% στα 4,2 εκατ. ευρώ.