Το εδώ και μήνες deal φθάνει στο τέλος του. Το πράσινο φως έδωσε η Optima Bank στην αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας Δομική Κρήτης, με τη μεταβίβαση ποσοστού 29,31% μετοχών από τον μεγαλομέτοχό της, Γιώργου Συνατσάκη, στην εταιρεία ADAMAS GROUP, του Δημήτρη Κούτρα.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας:

Σε συνέχεια της από 28.6.2023 ανακοίνωσης της, η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει ότι την 3.7.2023 ενημερώθηκε από την Optima Bank, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου που έχει εκδώσει η Εταιρεία δυνάμει της από 5.1.2017 σύμβασης – Προγράμματος Ομολογιακού δανείου, για τη σύμφωνη γνώμη της ως άνω Τράπεζας στην αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας η οποία θα επέλθει διά της μεταβίβασης λόγω πώλησης ποσοστού 29,31% μετοχών από το Γεώργιο Συνατσάκη στην εταιρεία ADAMAS GROUP LTD.

Η Εταιρεία ενημερώθηκε επίσης από τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη του Μιχαήλ ότι έχει ήδη γνωστοποιήσει στην εταιρεία ADAMAS GROUP LTD την ως άνω παρασχεθείσα συναίνεση και ότι η αγοραπωλησία / μεταβίβαση των μετοχών εκτιμάται να λάβει χώρα το αργότερο εντός 10 εργασίμων ημερών από της σήμερον.