Σε ιστορικό υψηλό οι επιδόσεις της εισηγμένης, με οδηγό τον κλάδο της ενέργειας. Πάνω από €2,5 δισ. ο τζίρος, με άνοδο 17%. Στα €438 εκατ. τα EBITDA, άλμα 49% σε ετήσια βάση. Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέα deals και επενδύσεις

 Νέα κίνηση στο μέτωπο των εξαγορών, αλλά και επενδύσεις στις ΑΠΕ και την παραγωγή γαλλίου προανήγγειλε ο επικεφαλής της Mytilineos, ο οποίος εκτίμησε ότι τα κέρδη προ φόρων (EBITDA) της εταιρείας θα ξεπεράσουν συνολικά για το 2023 το 1 δισ. ευρώ

Προανήγγειλε την εξαγορά εταιρείας, ενώ μίλησε και για τις αναγκαίες επενδύσεις που θα κάνει η εταιρεία για να παράγει γάλλιο. Υπογράμμισε πως η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα τα χαρακτήρισε ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές περιβάλλον και αποκάλυψε πως η Μυτιληναίoς εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της χρηματοδότησης, είτε με την εισαγωγή σε κάποιο χρηματιστήριο είτε με τη μορφή έκδοσης ομολόγου.

Σε σχέση με τις μηδενικές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε πως είναι ένα φαινόμενο που δεν θα αλλάξει σύντομα και τόνισε την ανάγκη της αποθήκευσης ενέργειας. Μάλιστα, επεσήμανε πως το πλεονέκτημα για τη Μυτιληναίoς είναι ότι η Αλουμίνιον της Ελλάδος λειτουργεί σαν «μπαταρία» και πως όσο αυξάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο θα υπάρχουν μέρες που οι τιμές της ενέργειας θα είναι μηδενικές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, «οι οικονομικές επιδόσεις της Μυτιληναίoς αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στο δεύτερο εξάμηνο του 2023, με νέες επενδύσεις που σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης, όπως η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 826 MW.

Παράλληλα, προωθούνται σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ, που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο έργων και τις οικονομικές επιδόσεις της M Renewables. Τα παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα νέα, σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας, ενώ οι θετικές οικονομικές ροές επιτρέπουν την πραγματοποίηση όλων αυτών των επενδύσεων και την αύξηση του κύκλου εργασιών, με απόλυτο έλεγχο στους βασικούς δείκτες μόχλευσης».

MYTILINEOS: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2023.

- 49% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €438 εκατ., έναντι €293 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
- 61% αύξηση στα Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας που ανήλθαν σε €268 εκατ. έναντι €166 εκατ. το A’ εξάμηνο του 2022. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,94, αυξημένα κατά 59% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
- 17% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €2.516 εκατ., σε σύγκριση με €2.154 εκατ. το A’ Εξάμηνο του 2022.
Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €1.019 εκατ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €220 εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt). Παρά το εντατικό επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,05x, επίπεδο εφάμιλλο ή και καλύτερο από τις επιδόσεις εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Σημειώνεται ότι μετά την πιο πρόσφατη αναβάθμιση της MYTILINEOS από τη FITCH σε «ΒΒ+» , η Εταιρεία απέχει πλέον μόλις ένα βήμα από την επίτευξη του στόχου κατάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Επιτυχημένη έκδοση 7ετούς Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 4,0% και σημαντική υπερκάλυψη, καθώς το συνολικό προσφερόμενο ποσό ξεπέρασε το €1 δισ. Η συγκεκριμένη έκδοση ήταν η πρώτη για την ελληνική αγορά το 2023 ενώ σημειώθηκε και η υψηλότερη ιστορικά συμμετοχή από ιδιώτες επενδυτές στους οποίους κατανεμήθηκε ποσοστό 91% της έκδοσης. Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έκδοσης, αφενός ενισχύεται η ρευστότητα της Εταιρείας και η απρόσκοπτη υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού της πλάνου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αφετέρου ομαλοποιείται σημαντικά το debt curve και μάλιστα σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίoς ανέφερε:

«Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στο Α’ Εξάμηνο του 2023 επιβεβαιώνουν, για μία ακόμα φορά, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της MYTILINEOS απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, στην πρωτοφανή μεταβλητότητα των τιμών της ενέργειας κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας αλλά και στις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία πολλά χρόνια.

Πιστοποιούν επίσης τα απτά οφέλη που προκύπτουν από τον πρόσφατο εταιρικό μετασχηματισμό της MYTILINEOS Energy & Metals, ο οποίος έχει ήδη λάβει θερμή υποδοχή στις διεθνείς χρηματοοικονομικές και χρηματοπιστωτικές αγορές κεφαλαίων. Τα πλεονεκτήματα και οι σημαντικές συνέργειες που επιφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων της Ενέργειας και των Μετάλλων γίνονται όλο και περισσότερο ορατά και αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της Εταιρείας παρά τις συνθήκες νομισματικής σύσφιξης και τη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας στο Α’ Εξάμηνο του έτους».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

O κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε €2.516 εκατ. έναντι €2.154 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 17% παρά την σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και μετάλλων. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση, κατά 49% στα €438 εκατ. έναντι €293 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τη σταθερή αύξηση της κερδοφορίας του Κλάδου της Ενέργειας και συγκεκριμένα της δραστηριότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η οποία συνεισέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό (29%) στα EBITDA του Κλάδου, καθώς και της προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα της συνεχούς διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

H MYTILINEOS πέτυχε την ιστορικά καλύτερη επίδοσή της σε A’ Εξάμηνο έτους με οδηγό τον Κλάδο της Ενέργειας. Συγκεκριμένα, πέραν της σημαντικής συνεισφοράς της M Renewables (ΑΠΕ Ελλάδας και εξωτερικού), η οποία είδε την κερδοφορία της να υπερδιπλασιάζεται (+117%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2022, ο κλάδος της Ενέργειας ευνοήθηκε επίσης από την ουσιαστική ενδυνάμωση της παρουσίας της MYTILINEOS στην προμήθεια φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης. Παράλληλα στην εγχώρια αγορά, η παρουσία της MYTILINEOS στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύεται σταθερά, καθώς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της WATT+VOLT, το ενιαίο μερίδιο αγοράς πλέον προσεγγίζει το 13%, με περισσοτέρους από 500.000 πελάτες.

Ο Κλάδος της Μεταλλουργίας, στο Α’ Εξάμηνο του 2023, επανέλαβε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του Α’ εξαμήνου του 2022, παρά τη σημαντική πτώση τόσο των premia (>50%) όσο και των τιμών αλουμινίου (~23%). Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων, από τη Διοίκηση της Εταιρείας, αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$ όσο και για τον έλεγχο του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις, κομβικής σημασίας, συνέργειες που προσφέρει η συνύπαρξη των τομέων Ενέργειας και Μετάλλων, διατηρούν τη MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των Καθαρών Κερδών, Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, που ανήλθαν σε €268 εκατ., αυξημένα κατά 61% σε σύγκριση με τα €166 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.

Οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στο δεύτερο εξάμηνο του 2023, με νέες επενδύσεις που σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης, όπως η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 826MW. Παράλληλα, προωθούνται σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο έργων και τις οικονομικές επιδόσεις της M Renewables. Τα παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα, νέα, σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας, ενώ οι θετικές οικονομικές ροές επιτρέπουν την πραγματοποίηση όλων αυτών των επενδύσεων και την αύξηση του κύκλου εργασιών με απόλυτο έλεγχο στους βασικούς δείκτες μόχλευσης.

Αναφορικά με τη δραστηριότητα των κατασκευών, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του νεοσυσταθέντος, από απόσχιση κλάδου της MYTILINEOS ανήλθαν σε €7 εκατ. έναντι €5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών ξεπερνά τα €550 εκατ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης ξεπερνά τα €900 εκατ. Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, κυρίως για έργα παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο Τομέας Υποδομών φιλοδοξεί εφεξής να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €1.994 εκατ. που αντιστοιχεί σε 79% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά 22% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2022. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €303 εκατ., αυξημένα κατά 92% έναντι €157 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2022.

Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία Παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της M Renewables, που επεκτείνεται δυναμικά και στις 5 ηπείρους, είναι της τάξεως των 4,9 GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε αρχικό και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου 8,5 GW, το Παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS πλέον ξεπερνά τα 13GW, μία συνολική αύξηση ~4,2GW (ή 46%), στο Α’ εξάμηνο του 2023.

Το ~1/3 της αύξησης του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, οφείλεται στην αγορά των 5 φωτοβολταϊκών έργων στην Αλμπέρτα του Καναδά, από τη Westbridge Renewable Energy, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν πάνω από 2TWh ετησίως. Το συνολικό κόστος της επένδυσης υπολογίζεται στο €1,16 δισ., χωρίς να συνυπολογίζεται το όφελος που θα έχει η MYTILINEOS από τα κίνητρα που πρόσφατα υιοθέτησε η κυβέρνηση του Καναδά για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες που προβλέπουν μείωση έως και 30% επί των κεφαλαιουχικών δαπανών, ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοση των συγκεκριμένων έργων. Η εν λόγω συναλλαγή είναι η πρώτη τέτοιου είδους για την MYTILINEOS στην Βόρεια Αμερική, σε συνέχεια της διεθνούς στρατηγικής της Εταιρείας για αναζήτηση ευκαιριών σε χώρες και περιοχές με υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον.

Επιπλέον η MYTILINEOS έχει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης έργα αποθήκευσης ενέργειας σε Ελλάδα & Ιταλία, μέγιστης ισχύος έγχυσης ~ 1,3 GW. Να σημειωθεί ότι η MYTILINEOS συμμετείχε στην πρόσφατη διαγωνιστική διαδικασία για την λειτουργική και επενδυτική ενίσχυση αυτόνομων μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες που διενήργησε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στις 10 Ιουλίου.

Η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 618MW, στο πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε 474 GWhs, εκ των οποίων οι 286 GWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 188 GWhs από ΑΠΕ του εξωτερικού.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου σκέλους (135 MW) του Ελληνικού Χαρτοφυλακίου των ~1,5GW φωτοβολταϊκών (Φ/Β), αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF), τα οποία εισέρχονται ήδη σταδιακά σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2023. Παράλληλα εντός του έτους ξεκινά η κατασκευή του δεύτερου Ελληνικού χαρτοφυλακίου δυναμικότητας 160 MW. Όσον αφορά στο διεθνές χαρτοφυλάκιο η MYTILINEOS, σήμερα κατασκευάζει πάνω από 1,5 GW Φ/Β εκτός Ελλάδος, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τους επόμενους μήνες.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω της στροφής προς τις ΑΠΕ, καθώς και της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθέτησε η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια, η MYTILINEOS προχώρησε εντός του πρώτου εξαμήνου 2023 σε σύναψη διμερών συμφωνιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και τελικών καταναλωτών («πράσινα» PPAs - Power Purchase Agreements):

Αυστραλία, Φ/Β 23 MW με Zen Energy
Αυστραλία, Φ/Β 53 MW με Smartest Energy
Αυστραλία, Φ/Β 150 MW με Telstra & NBN

Παράλληλα, η ΜYTILINEOS, συνεχίζοντας με αποτελεσματικότητα το Asset Rotation Plan, προχώρησε, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023, στη διάθεση έργων στην Ευρώπη, συνολικής ισχύος άνω των 250 MW.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμάνια και η Χιλή. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023 συμβασιοποιήθηκαν νέα έργα για τρίτους συνολικής δυναμικότητας ~671 MW σε Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Αγγλία, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €369 εκατ., ενώ επιπλέον €465 εκατ. βρίσκονται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης.