Η INTRALOT ανακοινώνει ότι είναι μία από τις πρώτες εταιρείες του κλάδου τυχερών παιχνιδιών διεθνώς που πιστοποιούνται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 37001 για τα συστήματα διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Την πιστοποίηση έλαβε ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου παρουσία ανωτέρων στελεχών των INTRALOT και της TÜV HELLAS (ΤÜV NORD), τον ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης που υλοποίησε την διαδικασία αξιολόγησης. Η πιστοποίηση καλύπτει την INTRALOT Α.Ε στο σύνολο της, τα Κεντρικά Γραφεία στο Μαρούσι και το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Παιανία.

Κατά τη διάρκεια παραλαβής της πιστοποίησης ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας στον αγώνα ενάντια στη διαφθορά, δηλώνοντας “Ο Όμιλος INTRALOT έχει υιοθετήσει μία εταιρική κουλτούρα που προάγει τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε όλες τις περιοχές, όπου δραστηριοποιείται διεθνώς. Η πιστοποίηση που λάβαμε σήμερα αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης μας στην επιχειρηματική ηθική και την προσεκτική επιλογή των συνεργατών μας. Θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων καλών πρακτικών και να ενισχύουμε τους ελέγχους ενάντια στη διαφθορά και δωροδοκία στις καθημερινές δραστηριότητές μας διασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.”

Ο κ. Γιάννης Οικονομίδης, Certification Manager της TÜV HELLAS (TÜV NORD), επαίνεσε την αφοσίωση της διοίκησης και των στελεχών της INTRALOT, καθώς και τον αποτελεσματικό τρόπο υλοποίησης των προαπαιτούμενων της πιστοποίησης σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της TUV HELLAS, κ. Σάββα Πελτέκη, συνεχάρησαν όλα τα μέλη της ομάδας Compliance για την επιτυχή ολοκλήρωση της πιστοποίησης της INTRALOT σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 37001: 2016.

Η πιστοποίηση ISO 37001 καθορίζει μία σειρά μέτρων που βοηθούν τους οργανισμούς να προλαμβάνουν, ανιχνεύουν και αντιμετωπίζουν τη δωροδοκία. Αυτά περιλαμβάνουν την υιοθέτηση σχετικών πολιτικών, το διορισμό στελέχους επιφορτισμένου με την ευθύνη παρακολούθησης της συμμόρφωσης του οργανισμού, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση των κινδύνων και τη δέουσα επιμέλεια σε έργα και συνεργάτες, εφαρμόζοντας οικονομικούς και εμπορικούς ελέγχους και θεσπίζοντας διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και έρευνας.