Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο την αναβάθμιση της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά και της ναυτικής εκπαίδευσης.

«Θεωρώ ότι τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα θα μπορούσαν να παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στο να αναβαθμιστεί η παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Είναι ιδρύματα με πολύ υψηλή και σημαντική τεχνογνωσία και γνώση». Αυτό δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας του υπουργείου με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, διάρκειας πέντε ετών και με δικαίωμα ανανέωσης μετά από συμφωνία των δύο θεσμικών οργάνων.

Ο κ. Κουρουμπλής, είπε ότι «το υπουργείο Ναυτιλίας φιλοδοξεί στο εξής να αξιοποιήσει το πανεπιστήμιο και τις γνώσεις του, με την υλοποίηση των μεγάλων προγραμμάτων που έχει το υπουργείο και ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ».

«Για να υλοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχουμε ανάγκη και επιστημονικής στήριξης» τόνισε και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑ.ΠΕ.Ι "θέλουμε να είναι στενός μας συνεργάτης". Τόνισε επίσης, ότι το υπουργείο έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρώσει στο επόμενο δίμηνο, τη συνεργασία όλων των τεχνολογικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων με τις κατά τόπους σχολές ναυτικής εκπαίδευσης.

«Αποστολή του πανεπιστημίου δεν είναι να παράγει μόνο γνώση και επιστημονικό έργο, είναι και να προσφέρει στην κοινωνία και να βοηθήσει στην παραγωγή και στη δημόσια διοίκηση. Θεωρώ ότι έχουμε αμοιβαία οφέλη ως δύο δημόσιοι φορείς να συνεργαστούμε. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά με το συγκεκριμένο υπουργείο και με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο" τόνισε από την πλευρά του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 'Αγγελος Κότιος.

Ο πρύτανης ανέφερε ότι στους τομείς συνεργασίας, συγκαταλέγεται η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών πόρων και προγραμμάτων, αλλά και η υποβολή ευρωπαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων σε επιστημονικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Το μνημόνιο προβλέπει συνεργασία για την εκπόνηση μελετών και ειδικών εκθέσεων από ομάδες του πανεπιστημίου, για τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ημερίδων και συνεδρίων, καθώς και για τη συμμετοχή σπουδαστών σε σεμινάρια εκμάθησης, δια βίου μάθησης, σε προγράμματα e-learning, αλλά και στην ανάπτυξη μαθημάτων εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου (distance learning).

Πολύ σημαντικό εκτιμάται το γεγονός της εγγραφής του υπουργείου Ναυτιλίας στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής 'Ασκησης Φοιτητών) και παράλληλα η αύξηση του αριθμού των φοιτητών που κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στο υπουργείο.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με τη σειρά του, θα στηρίζει τη ναυτική εκπαίδευση και τις σχετικές σχολές που εποπτεύονται από το υπουργείο Ναυτιλίας. Επιπλέον, επιτυγχάνεται εγκαθίδρυση ευρύτερων παιδαγωγικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο μερών.

Η ενδυνάμωση της συνεργασίας του υπουργείου με το πανεπιστήμιο σε θέματα ναυτιλίας, λιμένων, θαλάσσιας ανάπτυξης, περιβάλλοντος, ενέργειας, δικαίου και διεθνών σχέσεων, αποτελεί πρωταρχικό στόχο του μνημονίου. Η συνεργασία θα επιτευχθεί με την από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας.