Την δική τους απάντηση, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου καθυστερούν τις διαδικασίες για την έγκριση του MASTER PLAN του ΟΛΠ, έδωσαν πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας.

Ο ΟΛΠ έχει υποβάλλει έξι διαφορετικά σχέδια MASTER PLAN σε διαφορετικές ημερομηνίες στην προσπάθεια του να ανταποκριθεί στις απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας έχουν επιδείξει κάθε πνεύμα συνεργασίας με τον ΟΛΠ, προτείνοντας και πραγματοποιώντας συναντήσεις συνεργασίας σε διαβουλεύσεις που συνεχίζονται, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι προσκείμενες στο υπουργείο πηγές.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν επίσης ότι, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επιλογή του υπουργείου η οποιαδήποτε καθυστέρηση, αλλά η αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή της Σύμβασης Παραχώρησης, ενώ απαιτείται η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ), η οποία επίσης αξιολογείται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και προδιαγραφών.

Προσθέτουν εξάλλου, ότι η διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο για την έγκριση των σχεδίων master-plan που υποβάλλονται από τους φορείς διαχείρισης λιμένων, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων.

Η έγκρισή των master-plan, χωρίς την συνδρομή αυτών των προϋποθέσεων, δεν αποτελεί διακριτική ευχέρεια της ΕΣΑΛ αναφέρεται.