Στο 67% θα φτάσει το μετοχικό κεφάλαιο της Cosco στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, μόλις επικυρωθεί από τη Βουλή η συμφωνία τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΠ.

Πιο συγκεκριμένα η τροποποίηση προβλέπει νέα πενταετή προθεσμία για την ολοκλήρωση των πρώτων υποχρεωτικών επενδύσεων στον Λιμένα Πειραιώς έναντι της παροχής πρόσθετων εγγυήσεων από την ΟΛΠ Α.Ε., με τις οποίες διασφαλίζονται με πρόσφορο και επαρκή τρόπο τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.

Με τρόπο αυτό στον κινεζικό όμιλο θα παραχωρηθεί ένα επιπλέον 16% των μετοχών του ΟΛΠ, (με την προηγούμενη σύμβαση ήταν υποχρεωτικό να ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές επενδύσεις) για το οποίο έχει προκαταβάλει από το 2016 το ποσό των 88 εκατ. ευρώ. Για την πενταετή παράταση ολοκλήρωσης των έργων ο ΟΛΠ θα καταθέσει εγγυητική επιστολή 29 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο (μείον την κοινοτική επιδότηση για τη βάση κρουαζιέρας) φτάνει περίπου τα 80 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Ναυτιλίας και Οικονομικών με τη νέα σύμβαση  ρυθμίζονται αποτελεσματικά από τα μέρη, όσα ζητήματα προέκυψαν κατά την υλοποίηση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων στον Λιμένα Πειραιώς.

Ειδικότερα, προσθέτει,  αίρονται αβεβαιότητες από την υφιστάμενη συμβατική σχέση επ’ ωφελεία του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη της συμβατικής σχέσης των μερών, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του Λιμένα Πειραιώς. Ενός λιμένα που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.

Η Σύμβαση Τροποποίησης προβλέπει νέα πενταετή προθεσμία για την ολοκλήρωση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων στον Λιμένα Πειραιώς έναντι της παροχής πρόσθετων εγγυήσεων από την ΟΛΠ Α.Ε., με τις οποίες διασφαλίζονται με πρόσφορο και επαρκή τρόπο τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.

Η υπογραφή της Σύμβασης Τροποποίησης σηματοδοτεί για το Ελληνικό Δημόσιο την πραγματοποίηση ενός ακόμη βήματος προς τον γενικότερο σκοπό της προαγωγής υγιούς επενδυτικού κλίματος στη χώρα, καταλήγουν τα δύο υπουργεία.

Πηγή:naftemporiki.gr