Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών έχουν σκαρφαλώσει οι ετήσιες επενδύσεις των ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακών επιχειρήσεων τόσο σε νεότευκτα, όσο και σε μεταχειρισμένα πλοία μέχρι στιγμής το 2021.

Με δεδομένη τη μέχρι τώρα δυναμική των συναλλαγών τόσο στη δευτερογενή αγορά εμπορικών πλοίων όσο και στα ναυπηγεία, που έχουν φθάσει συνολικά τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια, ναυλομεσιτικές πηγές εκτιμούν πως το σύνολο των επενδύσεων που θα συμφωνηθούν φέτος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τελικά τα 14 δισ. δολάρια και τα 450 πλοία.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Allied Shipbroking Έλληνες εφοπλιστές έχουν ήδη αγοράσει 330 εμπορικά πλοία επενδύοντας 6,508 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της VesselsValue έχουν παραγγελθεί σε ναυπηγεία φέτος έως και τον Οκτώβριο από ελληνικών συμφερόντων σχήματα 99 πλοία εκτιμώμενης αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε ό,τι αφορά τα μεταχειρισμένα τα περισσότερα ποντοπόρα που αγοράστηκαν είναι φορτηγά μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην ακολουθούμενα από δεξαμενόπλοια, ενώ σε ό,τι αφορά τα νεότευκτα τα περισσότερα είναι δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Τα στοιχεία αυτά αφορούν συναλλαγές που έχουν γίνει όπως προαναφέρθηκε για τα νεότευκτα 7 έως τα μέσα Οκτωβρίου και για τα μεταχειρισμένα έως και την δεύτερη βδομάδα του Νοεμβρίου.

Το ύψος των φετινών παραγγελιών και αγορών μεταχειρισμένων εμφανίζεται υψηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο και κοντά σε επίπεδα ρεκόρ περιόδου εξαιτίας των ευκαιριών που ανέκυψαν σύμφωνα με ναυλομεσιτικές εκτιμήσεις τόσο στα δεξαμενόπλοια όσο και στα φορτηγά. Οι σημαντικότερες ευκαιρίες εγγραφής υπεραξιών εμφανίστηκαν όμως στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τα οποία κατά το τελευταίο έτος λόγω υψηλής ζήτησης και χαμηλής προσφοράς έχουν δει τις αξίες τους να εκτοξεύονται.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι επενδύσεις αυτές χρηματοδοτήθηκαν τόσο από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό ή χρηματοδοτικές μισθώσεις leasing όσο και από τις κεφαλαιαγορές αλλά και συμμετοχές από private equity funds. Μεγάλο τμήμα των διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων προήλθε και από τις πωλήσεις παλαιότερων πλοίων τις οποίες έκαναν ελληνόκτητες ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Allied Shipbroking μέχρι στιγμής φέτος έχουν πουληθεί 212 ελληνόκτητα ποντοπόρα έναντι αθροιστικής αξίας συναλλαγών 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σημειώνεται ότι και φέτος η ελληνόκτητη ναυτιλία πρωταγωνιστεί στην δευτερογενή αγορά των ποντοπόρων καθώς με 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια προηγείται μακράν των επενδύσεων ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έκανε η δεύτερη εθνική πλοιοκτησία, αυτή της Κίνας. Οι μεγαλύτεροι πωλητές όμως είναι οι ιαπωνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά την εικόνα στις ναυλαγορές, που προσδιορίζουν τα έσοδα των εμπορικών πλοίων, μετά τα πολυετή υψηλά στα μέσα του φθινοπώρου για τα φορτηγά έχουν πλέον διορθώσει σημαντικά. Ο δείκτης βαρόμετρο για τα φορτηγά Baltic Exchange Dry Index έχει υποχωρήσει στις 2,454 μονάδες από το υψηλό των 5.650 στο οποίο είχε αναρριχηθεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Πηγή:moneyreview.gr