Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μέσω των οποίων εξασφαλίζονται 1678 καταχωρήσεις ψηφιακής τηλεόρασης στη συχνοτική ζώνη που θα χρησιμοποιηθεί για ψηφιακή ευρυεκπομπή τηλεοπτικού σήματος, μετά την αποκοπή της συχνοτικής ζώνης που αντιστοιχεί στο ψηφιακό μέρισμα ΙΙ, υπέγραψε η Ελλάδα, συμμετέχοντας με άλλες 13 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης στο SEDDIF (South Eastern Digital Dividend Implementation Forum).

Το έργο διεκπεραιώνει το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και ειδικότερα η γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την οποία συνδράμει ομάδα εργασίας με υψηλή κατάρτιση, ενώ τεχνική υποστήριξη παρέχει και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η ΕΕΤΤ.

Βασικός σκοπός των εργασιών ήταν ο συντονισμός (συλλειτουργία) των νέων εθνικών πλάνων ψηφιακής τηλεόρασης των όμορων χωρών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για την Ελλάδα πρώτη φορά επετεύχθησαν συμφωνίες με τις όμορες χώρες, που περιλαμβάνουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης, υπόθεση που εκκρεμούσε από το 2006.

Οι συμφωνίες αυτές σε συνδυασμό με την πρόσφατα υπογραφείσα πολυμερή συμφωνία των χωρών Αδριατικής-Ιονίου εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή της ψηφιακής τηλεόρασης και την ασφαλή διάθεση του ψηφιακού μερίσματος ΙΙ, που αποτελεί πρωτοπόρα συχνοτική ζώνη για την ανάπτυξη των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 5g.

Συνοπτικά, η Ελλάδα με το νέο πλαίσιο συμφωνίας των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης επιτυγχάνει τα εξής: Πλήρες σχέδιο συχνοτήτων το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 ραδιοδιαύλους για όλες τις περιοχές απονομής. Επιλύεται με τον πλέον ευνοϊκό τρόπο για την Ελλάδα το πρόβλημα της έλλειψης συχνοτήτων στην περιοχή του Αιγαίου και ιδίως στην περιοχή των Κυκλάδων. Δυνατότητα σχεδιασμού ισορροπημένων δικτύων σε όλη την Ελλάδα. Συνολική συμφωνία με την Ιταλία, κάτι πολύ σημαντικό για τις παράκτιες περιοχές της δυτικής Ελλάδας που υπέφεραν από πλήθος παρεμβολών από τη γειτονική χώρα.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλης Μαγκλάρας δήλωσε σχετικά: «'Αλλη μια μεγάλη εκκρεμότητα της χώρας μας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και του φάσματος επιλύθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα συμφέροντά μας. Με την ολοκλήρωση του συντονισμού με τις γειτονικές χώρες ανοίγει αφενός ο δρόμος για την εισαγωγή της τεχνολογίας 5g στην Ελλάδα, και την αποκόμιση υψηλού τιμήματος από την διάθεση της εν λόγω φασματικής περιοχής για εμπορική εκμετάλλευση. Αφετέρου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ομαλή και ισορροπημένη ανάπτυξη των δικτύων ψηφιακής τηλεόρασης για την επόμενη εικοσαετία και την εισαγωγή στο μέλλον νέων περισσότερο εξελιγμένων τεχνολογιών στον χώρο της ψυχαγωγίας. Με την αίσια ολοκλήρωση αυτής της πολύπλοκης και δυσχερούς διακρατικής συμφωνίας με 13 γειτονικές χώρες αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πως η «νίκη αγαπάει την προετοιμασία» και πως όταν εργαζόμαστε με συστηματικό και συνεργατικό τρόπο, τα οφέλη για την πατρίδα μας είναι πάντα υψηλά» κατέληξε ο Β. Μαγκλάρας.