Οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν από τους υψηλότερους βασικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρωζώνη, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ και της Eurobank Νικόλαος Καραμούζης. Η Attica Bank προχωρά σε μια διαφορετική στρατηγική για τα «κόκκινα» δάνεια, είπε ο επικεφαλής της Θεόδωρος Πανταλάκης.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν διαμορφώσει μια σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση κατά τα καλύτερα διεθνή πρότυπα, διατηρούν υψηλούς βασικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, που βελτιώνονται οργανικά τα τελευταία τρίμηνα, ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΕΤ Νικολάος Καραμούζης μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με θέμα: «Η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας Επενδύσεις - Καινοτομία - Ανάπτυξη».

Επίσης, επεσήμανε ότι οι ελληνικές τράπεζες βελτιώνουν τις συνθήκες ρευστότητας και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σταθεροποίησαν τον ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλών δανείων με τάσεις αποκλιμάκωσης το τελευταίο τρίμηνο.
Όλοι οι σώφρονες και καλοπροαίρετοι άνθρωποι κατανοούν ότι το πρόβλημα των NPEs/NPLs είναι μεγάλο και δεν μπορεί να λυθεί «εν μια νυκτί». Χρειάζεται χρόνος, δέσμευση στην επίτευξη των στόχων, στενότερη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, δίκαιη μεταχείριση των πελατών και καμία επιείκεια για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Καραμούζης.
Έχουμε μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις, που δημιουργούν η υποχρέωση συμμόρφωσης στο νέο κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. IFRS9), τα stress tests, αλλά και οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές στον χρηματοπιστωτικό χώρο, που καθιστούν επιτακτική ανάγκη τον ριζικό μετασχηματισμό ως συνθήκη επιβίωσης. Θα τις αντιμετωπίσουμε από θέση ισχύος και με γνώμονα τα συμφέροντα των μετόχων μας, των καταθετών μας, των πελατών μας, του προσωπικού μας και της ελληνικής οικονομίας που χρειάζεται ένα εύρωστο και ισχυρό τραπεζικό σύστημα, πυλώνα χρηματοδότησης της ανάπτυξης και στήριξης των πελατών, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ και της Eurobank.

Πανταλάκης - Attica Bank

«Ο τρόπος με τον οποίο η Attica Bank έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διαφέρει από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα. Δεν θα ήταν υπερβολικό να δηλώσουμε ότι μέχρι στιγμής η Attica Bank είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που τολμάει και προχωράει με διαφορετική στρατηγική», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank Θεόδωρος Πανταλάκης μιλώντας στο ίδιο συνέδριο.

Η στρατηγική λύση που έχει επιλέξει στοχεύει κατά κύριο λόγο στην αύξηση της αποπληρωμής των μη εξυπηρετούμενων ορίων (NPEs) με άμεση μείωση του σχετικού δείκτη. Η λύση αυτή αποτελεί μια σύνθετη και πρωτοποριακή συναλλαγή για το τραπεζικό σύστημα και βασίζεται στην πραγματική μεταβίβαση και αποκοπή μέρους του χαρτοφυλακίου από τον ισολογισμό της τράπεζας μέσω τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου καταγγελμένων δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ περίπου, η διαχείριση του οποίου έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένο επενδυτή», ανέφερε ο κ. Πανταλάκης.

Με την τιτλοποίηση αυτή -που ολοκληρώθηκε, μάλιστα, πριν από λίγους μόλις μήνες- η τράπεζα ωφελήθηκε διττά:
- Πρώτον, η τιτλοποίηση δίνει στην Attica Bank τη δυνατότητα να επιτύχει πρώτη από όλες τις τράπεζες τον στόχο που έχει τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος έως το 2019. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας μειώθηκε άμεσα κατά 55%, έναντι στόχου για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος 40% για το 2019.
- Δεύτερον, η ολοκλήρωση της τιτλοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων οδήγησε στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας κατά 70 εκατ. ευρώ, διευθετώντας αφενός μεν την εκκρεμότητα που υπήρχε για την κάλυψη των απαιτήσεων της άσκησης εκτίμησης κεφαλαιακών αναγκών που διεξήχθη το 2015 και αφετέρου αυξάνοντας τον δείκτη της κεφαλαιακής επάρκειας στο 16%, διατηρώντας έτσι περιθώριο ασφαλείας πέντε ποσοστιαίων μονάδων από το ελάχιστο εποπτικό επίπεδο του 11%.

Η Attica Bank, επομένως, επέλεξε μια προσέγγιση που της δίνει την ευκαιρία να απαλλαγεί από βάρη του παρελθόντος και να επικεντρωθεί στο μέλλον, αλλά και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μελλοντικά την τεχνογνωσία που απέκτησε σε μια επόμενη παρόμοια συναλλαγή. Η νέα αυτή συναλλαγή θα έχει ως στόχο να μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) σε επίπεδο κατώτερο του 10%, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας.

Επεσήμανε, τέλος, ότι η λύση που επιλέχθηκε συμβάλλει και στην ανάπτυξη μιας νέας αγοράς που σιγά σιγά αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη χώρα και στην οποία θα συμμετέχουν οντότητες με εξειδίκευση στο αντικείμενο, δημιουργώντας σημαντικές νέες θέσεις εργασίας και συνεργασίας με εξειδικευμένο προσωπικό, όπως εξειδικευμένα τραπεζικά στελέχη, δικηγόρους και μηχανικούς.