Σε μία ακόμη πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (project Light), προχώρησε η Alpha Bank, η οποία ανοίγει αύριο την αυλαία των

ανακοινώσεων αποτελεσμάτων εννεαμήνου από τις τράπεζες.

 Σε συνέχεια της από 22.7.2022 ανακοίνωσή της, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η 100% θυγατρική της, Alpha Bank Α.Ε.,
ολοκλήρωσε την πώληση ενός Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ eξασφαλίσεων Δανείων, συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου ύψους 0,4 δισ.
ευρώ και συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 0,2 δισ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2021, προς την εταιρεία Hoist Finance AB.