Το μεγάλο πρόβλημα που κρατούσε δέσμια την Attica Bank, η μόνιμη άρνηση δηλαδή της Ellington να βάλει τα απαραίτητα κεφάλαια για την εξυγίανση της τράπεζας, καθώς πολασαρίστηκε ως ο ισχυρός στρατηγικός επενδυτής, λύθηκε οριστικά σήμερα, με τη γνωστοποίηση της αποχώρησής της

Χωρίς την Ellington θα πραγματοποιήσει την σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 490 εκατ. ευρώ η Attica Bank, καθώς σήμερα οριστικοποιήθηκε το αδιέξοδο στις συζητήσεις για το πλάνο εξυγίανσης της τράπεζας, το οποίο θα καθόριζε και την συμμετοχή της Ellington στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου. Το αμερικανικό fund που είχε συμπράξει με το ΤΜΕΔΕ στην προηγούμενη ΑΜΚ της Attica Bank τον Δεκέμβριο του 2021 είχε προϊδεάσει για την αποχώρησή του, δείχνοντας μόνιμη και πολύμηνη απροθυμία να επενδύσει με ουσιαστικά κεφάλαια ως ιδιώτης επενδυτής στην Attica Bank.

Η εκκρεμότητα στη συμφωνία των μετόχων που άλλαξε στην πράξη, καθώς δεν επιτεύχθηκε η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με χρήση του «Ηρακλή» και ο όρος για δείκτη NPEs στο 5%, ανοίγει πλέον διάπλατα το πεδίο για την είσοδο της Thrivest των επενδυτών Δ. Μπάκου – Γ. Καϋμενάκη – Αλ. Εξάρχου και μεγαλομετόχων της Παγκρήτιας Τράπεζας, στην νέα ΑΜΚ της Attica Bank. Προϋπόθεση είναι να ολοκληρωθεί επιτυχώς το due diligence που ξεκινούν να πραγματοποιούν άμεσα στην Attica οι νέοι υποψήφιοι επενδυτές.

Το τέλος του θρίλερ για την συμμετοχή της Ellington στην νέα ΑΜΚ της Attica Bank γράφτηκε σήμερα 2 Φεβρουαρίου, με επιστολή που έλαβε η Διοίκηση της Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και τις εταιρείες Rinoa LTD - Ellington Solutions A.E.

Το περιεχόμενο της επιστολής αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι συμφωνήθηκε ανάμεσά τους, η αζήμια αποχώρηση των εταιρειών Rinoa LTD - Ellington Solutions A.E. από την συμφωνία μετόχων της 30ής Σεπτεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών, για την επένδυσή τους στην Τράπεζα. Παράλληλα, η επιστολή ενημερώνει ότι το ΤΜΕΔΕ υπεισήλθε στη συμφωνία των μετόχων (Συμφωνία Βασικών Όρων) στη θέση των εταιρειών που αποχώρησαν με αποτέλεσμα η συμφωνία να συνεχίζει να ισχύει ως προς το ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν μεταβίβασης, στις 30 Ιανουαρίου 2023, 120.861.838 μετοχών της Τράπεζας από τη Rinoa LTD στο ΤΜΕΔΕ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και μέχρι την άνω συναλλαγή το ΤΜΕΔΕ ήλεγχε έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου τους), το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και ελέγχει πλέον άμεσα και αποκλειστικά μόνο του, διαμορφώνεται σε 20,11%, το οποίο αντιστοιχεί σε 300.791.865 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.495.678.391.

Η αποχώρηση της Ellington από τη μετοχική σύνθεση της Attica Bank οδήγησε και στην ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των κ.κ. Ειρήνης Μαραγκουδάκη, Μάρκου Κούτη και Patrick Horend από μέλη του Δ.Σ. Όπως είχε γράψει το insider.gr, τα παραπάνω μέλη που εκπροσωπούσαν την Ellington δεν συμμετείχαν στο ΔΣ της Τράπεζας στις 26 Ιανουαρίου όταν έγινε αποδεκτό το ενδιαφέρον της Thrivest να συμμετάσχει στην επικείμενη ΑΜΚ της Attica Bank.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως 01-09-2023, ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της ανασυγκροτήσεώς του, αποφάσισε τα εξής:

i) Την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, με Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και μέλη αυτής την κ.Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αβραάμ Μωυσή εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Αλέξιο Πελέκη.
ii) Την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με Πρόεδρο τον κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη αυτής τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Αιμίλιο Γιαννόπουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και Αβραάμ Μωυσή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ.

Στόχος της Διοίκησης της Attica Bank είναι η ΑΜΚ να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος (α΄ τρίμηνο 2023), κάτι που κατανοεί και ο νέος υποψήφιος επενδυτής. Οπότε, οι διαδικασίες εφεξής θα τρέξουν πολύ γρήγορα, ενώ μέχρι τα μέσα του μήνα η Διοίκηση της Attica Bank θα υποβάλει στις εποπτικές Αρχές αναθεωρημένο business plan και capital plan που θα ενσωματώνει και την στρατηγική διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το πλάνο αυτό προβλέπει πωλήσεις κόκκινων δανείων, οι οποίες θα γίνουν με εντατικό ρυθμό.