Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιτέλους η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, με στόχο τη βελτίωση των βασικών κεφαλαιακών δεικτών της και την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, πουθα την οδηγήσει σε εξυγίανση και λειτουργική κερδοφορία εντός τριετίας. Τι ποσά έβαλε κάθε μέτοχος

 

Tο τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 100%, ενώ το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 473.346.868,50 ευρώ, με τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), της Παγκρήτιας Τράπεζας και της εταιρείας Thrivest σε υλοποίηση της σχετικής επενδυτικής συμφωνίας με το ΤΧΣ, καθώς και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (e-ΕΦΚΑ) και λοιπών επενδυτών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας θα ενισχυθούν κατά τουλάχιστον 20 ποσοστιαίες μονάδες, επανερχόμενοι σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων.

Η επιτυχής κεφαλαιακή ενίσχυση επιτρέπει στη Διοίκηση της τράπεζας, μετά την κάλυψη των εποπτικών κεφαλαίων και την αποκατάσταση των δεικτών της, να διαχειριστεί αποτελεσματικά το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξυγιαίνοντας τον ισολογισμό της, καθώς και να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της τράπεζας, με στόχο τη λειτουργική κερδοφορία έως το 2025.

Η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Αttica Bank, δήλωσε: «Από όλες τις απόψεις η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι μια ιστορική εξέλιξη για την Τράπεζα, τους μετόχους και τους εργαζομένους μας. Αποκαθιστούμε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, προχωράμε για πρώτη φορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και επενδύουμε παράλληλα με την αναδιάρθρωση, στην ανάπτυξη της Αttica Bank για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά και χρήσιμοι για τους πελάτες μας. Ευχαριστούμε τους μετόχους μας για τη διαχρονική στήριξη, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ, αλλά και τους νέους στρατηγικούς επενδυτές μας, την Παγκρήτια και τη Thrivest για την εμπιστοσύνη στις προοπτικές και δυνατότητες της Αttica Bank και την πίστη σε ένα κοινό όραμα, για τη δημιουργία μίας μεγαλύτερης, υγιούς και ανταγωνιστικής νέας τράπεζας. Και φυσικά, όλους τους νέους και παλαιούς επενδυτές, που συμμετείχαν στην ΑΜΚ και μας εμπιστεύτηκαν σε αυτή την κομβική στιγμή για την Τράπεζα».

ΤΧΣ: Εβαλε 329 εκατ. ευρώ και στήριξε μέχρι τέλους την εξυγίανσή της

Με τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και ιδιωτών επενδυτών ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica bank, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Ταμείο.

Παρά τις μεγάλες προκλήσεις της συγκυρίας, η συμφωνία κεφαλαιακής ενίσχυσης ανοίγει μία νέα περίοδο για την Αttica Bank, καθώς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο πλαίσιο της αποστολής του, προσφέρει εκ νέου κεφάλαια και σημαντική τεχνογνωσία ώστε η μετάβαση στην επόμενη φάση να γίνει με σταθερότητα και αναπτυξιακή προοπτική.

Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ταμείου και των νέων μετόχων, της Παγκρήτιας Τράπεζας ,της Thrivest Holdings και των συστημικών τραπεζών ανοίγει νέες προοπτικές για την Attica bank και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του, καθώς περιγράφει τον οδικό χάρτη για δημιουργία νέου πιστωτικού ιδρύματος προσφέροντας καινούριες ευκαιρίες στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Η δυναμική εξέλιξη της Αttica Bank διασφαλίζεται χάρη και στην καθοριστική συμβολή του ΤΧΣ, βασική επιδίωξη του οποίου είναι η ενίσχυση των τραπεζών με την στήριξη παράλληλα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενεργώντας πάντα με βάση το δημόσιο συμφέρον.

Στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνεισέφερε συνολικά 329 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τα δικαιώματά του στην Attica bank, όπως και στη νέα τράπεζα που θα προκύψει κατόπιν της συγχώνευσης.

Οι νέοι ιδιώτες επενδυτές, η Παγκρήτια Τράπεζα και η Thrivest Holdings, επένδυσαν έως 34 εκατ. ευρώ και 30 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αποκτώντας αδιάθετες μετοχές της Attica bank, ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες επένδυσαν 10 εκατ. ευρώ εκάστη, οδηγώντας έτσι στην πλήρη κάλυψη της Αύξησης.

Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, διασφαλίζονται τα αναγκαία κεφάλαια για την ταχεία ολοκλήρωση του λειτουργικού και επιχειρηματικού μετασχηματισμού της Αttica Bank, ενώ προβλέπεται η εφαρμογή σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που θα της επιτρέψει να απαλλαγεί από τα βάρη του παρελθόντος, να ισχυροποιήσει την οικονομική της θέση και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς ενόψει της συγχώνευσης. Τα εμπλεκόμενα μέρη πρόκειται να συμφωνήσουν στις λεπτομέρειες του σχεδίου συγχώνευσης και το σχετικό χρονοδιάγραμμα, εντός των επόμενων μηνών.

Στόχος του Ταμείου είναι η Attica Βank να αλλάξει σελίδα και να μετεξελιχθεί σε ένα ισχυρότερο τραπεζικό σχήμα που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρόκειται δε να συνδράμει ενεργά στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού της Attica bank, ορίζοντας τέσσερα μη εκτελεστικά μέλη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ένα εκ των οποίων θα οριστεί Εκπρόσωπος του.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την είσοδο νέων ιδιωτών επενδυτών στην Attica Βank και την προοπτική μετέπειτα συγχώνευσής της με την Παγκρήτια Τράπεζα που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ισχυρότερου από κάθε άποψη, αλλά και πιο ανταγωνιστικού τραπεζικού σχήματος», δήλωσε ο Ηλίας Ξηρουχάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ και πρόσθεσε: «Πυξίδα του Ταμείου αποτελεί, διαχρονικά, το όραμα για ένα βιώσιμο, ακμάζων ανταγωνιστικό και ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί ως ισχυρός παράγοντας ανάπτυξης για την Εθνική οικονομία και υπηρετεί την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία».