Νέες προοπτικές και προκλήσεις για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανοίγει η απόφαση της σημερινής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών για τη μετατροπή του οργανισμού σε Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Η διαδικασία μετατροπής απαιτεί σχετικές εγκρίσεις και παρακολούθηση των αναγκαίων διαδικασιών από τους αρμόδιους εποπτικούς και ελεγκτικούς φορείς. Η τράπεζα αναμένεται να συνεργαστεί με νομικούς συμβούλους ειδικούς σε επιχειρηματικές μετατροπές, προκειμένου να διευθετήσει τη νομική της θέση, να καταρτίσει τα απαραίτητα έγγραφα και να συμμορφωθεί με τις οριζόμενες διαδικασίες.
Σχολιάζοντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας κ. Μιχαήλ Μαρακάκης δήλωσε:

«Η σημερινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων που ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία αποτελεί ορόσημο. Αποφασίστηκε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη μετατροπή της Τράπεζας σε ΑΕ, μετά και την εξουσιοδότηση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο από τους μεριδιούχους για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων ενεργειών που προβλέπονται στον σχετικό μετασχηματισμό. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο στην Τράπεζα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα που θα συνεχίσει να υποστηρίζει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα συμβάλει σημαντικά στην ευημερία και την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας».

Κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενική Συνέλευση των συνεταίρων, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Συνεταιρισμού, στα Χανιά, συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις που αφορούν, εκτός από την μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, την αύξηση των κεφαλαίων του Συνεταιρισμού ύψους έως 7,5 εκατ. ευρώ με την έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων, με τελική τιμή διάθεσης η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και την έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.) ύψους έως 15 εκατ. ευρώ.