Σύσκεψη με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος είχε σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για το επίμαχο θέμα της τεράστιας διαφοράς επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, καμία υποχώρηση των τραπεζών

Ως προς το ζήτημα του προγράμματος Ηρακλής και της αποεπένδυσης του ΤΧΣ, σύμφωνα ενημέρωση του υπουργείου, από τις συστημικές τράπεζες υπήρξε ευρεία συναντίληψη. Συζητήθηκε επίσης και το θέμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών για το ζήτημα αυτό. Συμφωνήθηκε να υπάρχει στενή συνεργασία για την προώθηση των POS.

Συμφωνήθηκε επίσης να υπάρξει αντίστοιχη συνεργασία για την καταβολή κοινωνικών επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το θέμα της "ψαλίδας" χορηγήσεων - καταθέσεων. Και πέρα από τις πρωτοβουλίες που προωθεί η κυβέρνηση και ανακοίνωσε ο υπουργός κ. Χατζηδάκης στις προγραμματικές δηλώσεις (κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των τόκων των εντόκων γραμματίων και των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και χορήγηση δανείων από μη-τραπεζικά ιδρύματα), συμφωνήθηκε η διεξαγωγή ευρείας ενημερωτικής εκστρατείας εκ μέρους των τραπεζών σε σχέση με άλλα τραπεζικά προϊόντα, τα οποία διαθέτουν, πέραν των καταθέσεων ταμιευτηρίου, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις για τους καταθέτες.