Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του UN Global Compact Network Hellas και της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπογράφηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2022, κατά την εκδήλωση “Connecting the dots for Gender Equality” με σκοπό τη συνένωση δυνάμεων για την προώθηση της ουσιαστική ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το UN Global Compact Network Hellas διασύνδεσε εκπροσώπους της Κυβέρνησης, των Ηνωμένων Εθνών, των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών για θέματα που αποτελούν προτεραιότητα στην παγκόσμια ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και ηγετικούς ρόλους μέσα στις επιχειρήσεις και στην αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών της έμφυλης ανισότητας, καλώντας τις επιχειρήσεις να θέσουν φιλόδοξους στόχους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμπερίληψη και η ποικιλομορφία.
Η Πρόεδρος του UN Global Compact Network Hellas, Ιουλία Τσέτη, ανέφερε συγκεκριμένα ότι “Οι συνέργειες μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών μπορούν να οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα. Ως Τοπικό Δίκτυο του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών, οφείλουμε να παρέχουμε εκείνα τα εργαλεία που θα οδηγήσουν σε στοχευμένες πολιτικές, αναφορικά με τη μείωση των ανισοτήτων στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον»
Στο θέμα της συμμετοχής των επιχειρήσεων εστίασε η Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Αντιπρόεδρος του UN Global Compact Network Hellas και Επικεφαλής για θέματα Ισότητας Φύλων, τονίζοντας ότι «το γυναικείο φύλο έχει να προσθέσει πολλά τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας σε μια συρρικνούμενη αγορά εργασίας, όσο και στην κοινωνική συνοχή».
Από την πλευρά της, η Μαρία Συρεγγέλα ,Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων υπογραμμίζοντας ότι «Η ισότητα των φύλων βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολιτικές που ανατρέπουν αναχρονιστικά στερεότυπα, προκαταλήψεις και ανισότητες σε όλους τους τομείς της ζωής. Δεν μένουμε στα λόγια αλλά προωθούμε δράσεις για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις δημόσιες πολιτικές».
Η Cynthia Muffuh, Head of Human Rights and Gender του United Nations Global Compact, έθεσε σε πρώτο πλάνο τα οφέλη της συμπερίληψης με βάση την ισότητα φύλου αναφέροντας τα εξής «Η αξία της ισότητας των φύλων για τις επιχειρήσεις είναι σαφής. Όταν οι γυναίκες συμμετέχουν πλήρως και ηγούνται στον εργασιακό χώρο, τα τελικά οφέλη είναι πολλαπλά. Οι επιχειρήσεις με διοικητικά συμβούλια που διέπονται από ισορροπία φύλου έχουν καλύτερες επιδόσεις έναντι άλλων επιχειρήσεων. Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στον εργασιακό χώρο συμβάλλει σε μια πιο βιώσιμη επιχείρηση, που επωφελείται από υψηλότερη απόδοση επενδύσεων. Γιατί λοιπόν εξακολουθούμε να βρισκόμαστε μπροστά στην προοπτική να περιμένουμε 151 χρόνια για να γεφυρωθεί το οικονομικό χάσμα μεταξύ των φύλων; Το United Nations Global Compact υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές τους με ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό ως προς το φύλο μέλλον».
Με τις 16 Ημέρες Ακτιβισμού των Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της έμφυλης βίας να είναι σε εξέλιξη, η κ. Καλλιόπη Μιγγείρου, Chief of Ending Violence Against Women του UN Women, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «μια στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως έχουν υποστεί βία κάποια στιγμή στη ζωή τους» και ανέδειξε το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στη καταπολέμηση της έμφυλης βίας, τόσο μέσω της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών όσο και της προώθησης θετικών προτύπων και της υιοθέτησης πολιτικών και αρχών που προλαμβάνουν τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία στο χώρο εργασίας.
Η κ. Κωνσταντίνα Βαρδαραμάτου, Secretary General, του European Women's Lobby υπογράμμισε ότι «Έχει σημειωθεί πρόοδος, ωστόσο υπάρχει ανησυχία για την οπισθοδρόμηση που παρατηρείται σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών. Χρειαζόμαστε συνέργειες και συνεργασίες για την αξιοποίηση εργαλείων και καλών πρακτικών, ιδιαίτερα στην Ελλάδα», ενώ αναφέρθηκε στις Οδηγίες της Ε.Ε. και στην ανάγκη επίσπευσης της δράσης, της αξιολόγησης και της παρακολούθησης.
Κατά τη διάρκεια του πολυσυμμετοχικού διαλόγου που υλοποιήθηκε, η κ. Καλυψώ Γούλα, Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων σημείωσε ότι «Στην εκπνοή του 2022 η θέση της γυναίκας στον επιχειρηματικό κλάδο και η ισότιμη συμμετοχή της στον τομέα της τεχνολογίας δεν είναι δεδομένη, αν και αποδεδειγμένα, η γυναικεία επιχειρηματικότητα συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός της διείσδυσης των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις διοίκησης εταιρειών, με στόχο βέβαια, την ισότιμη συμμετοχή στην ηγεσία των επιχειρήσεων. Αναμφίβολα η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν από τους κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας και συνιστά συγχρόνως έναν από τους πιο σημαντικούς δείκτες αποτύπωσης της ενδυνάμωσης των γυναικών».
Εκπρόσωποι επιχειρήσεων-μελών του UN Global Compact Network Hellas που συμμετείχαν στη συζήτηση μίλησαν για τις δράσεις που αναλαμβάνουν σε σχέση με την ισότητα των φύλων. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Θεόδωρος Κατσίκης, People Experience & Intelligence Director της MYTILINEOS τόνισε ότι «Ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών, όπου ο κάθε εργαζόμενος έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα και αντιμετωπίζεται δίκαια, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής. Για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της «ισότητας των φύλων», χρειάζεται όχι μόνο δέσμευση των εταιρειών, αλλά και προθυμία να αμφισβητήσουμε τα μακροχρόνια στερεότυπα των φύλων, και να προσαρμοστούμε σε νέους τρόπους σκέψης» και η κ. Έλενα Στάσση, HR Director, Business Partner Operations του OTE Group επισήμανε ότι «Στον Όμιλο ΟΤΕ, οι αξίες της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης αποτελούν μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας. Η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και θεωρούμε ότι αποτελεί βασικό παράγοντα για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναζητούμε, στηρίζουμε και εξελίσσουμε ταλαντούχους ανθρώπους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, προκειμένου όλοι μαζί να φτιάξουμε έναν κόσμο, καλύτερο για όλους».
Στο ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας στην προαγωγή της ισότητας των φύλων αναφέρθηκε η κ. Ελένη Νίνα-Παζαρζή, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Αντιπρόεδρος της ΕΛΕΓΥΠ, λέγοντας ότι «Ο καταμερισμός της εργασίας στις κοινωνίες αντανακλά προκαταλήψεις ρόλων οι οποίες οδηγούν στις έμφυλες διακρίσεις. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου δεν ανταποκρίνεται στις αλλαγές που έχουν γίνει στους ρόλους και στην εργασιακή ζωή των γυναικών» ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι «στο ρόλο των Πανεπιστημίων εντάσσεται, εκτός από την παραγωγή γνώσης και την διδασκαλία, η διαμόρφωση στους φοιτητές και φοιτήτριες στάσεων και αντιλήψεων ισότητας».
Αναφερόμενη στο ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο η κ. Χαρά Χιόνη-Χότουμαν, Νομική σύμβουλος του Κέντρου Διοτίμα, υπογράμμισε ότι «Στον χώρο εργασίας μπορούν να εκδηλωθούν ποικίλες ανεπιθύμητες συμπεριφορές με σεξουαλικό χαρακτήρα, με τη σεξουαλική παρενόχληση να αποτελεί και μορφή διάκρισης λόγω φύλου. Οι συμπεριφορές αυτές εκτός από παραβιαστικές, ενισχύουν πρακτικές που θέτουν τις γυναίκες σε εμφανώς μειονεκτική θέση ευνοώντας τον διαχωρισμό των φύλων αναφορικά με τις θέσεις που καταλαμβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι καίριος στην προώθηση αλλαγών στην εργασιακή κουλτούρα.»
Τέλος, σημειώνεται ότι την εποικοδομητική εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος κ. Νίκη Λυμπεράκη.