Σε σημαντικό έσοδο για τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων των λογαριασμών αερίου «μεταφράζεται» στο πλαφόν στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για το πρώτο διήμερο εφαρμογής του μέτρου. Έτσι, σύμφωνα με τη ΡΑΕ, από την Πέμπτη 8 Ιουλίου και για τις επόμενες 48 ώρες, παρακρατήθηκε ένα ποσό ύψους 35,6 εκατ. ευρώ, το οποίο θα «οδεύσει» στις ενισχύσεις των καταναλωτών τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσό που παρακρατήθηκε ήταν μεγαλύτερο την Πέμπτη, αγγίζοντας τα 21,6 εκατ. ευρώ, λόγω της υψηλότερης τιμής στη χονδρεμπορική αγορά. Την επόμενη ημέρα, η πτώση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε σε μείωση και του ποσού που παρακρατήθηκε από τους παραγωγούς, το οποίο διαμορφώθηκε στα 12,9 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση των ΑΠΕ, η συντριπτική πλειονότητα των «πράσινων» μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ήδη χρηματοδοτούσε τις επιδοτήσεις, με μόνη διαφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δέσμευση αυτών των ποσών. Έτσι, ενώ νωρίτερα τα «υπερέσοδά» τους διοχετεύονταν στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, συμβάλλοντας στο υπερπλεόνασμα του Λογαριασμού το οποίο στη συνέχεια μεταφερόταν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για επιδοτήσεις, πλέον τα «υπερέσοδα» παρακρατούνται απευθείας και σε καθημερινή βάση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Τα «υπερέσοδα» των υπόλοιπων τεχνολογιών
Στην πράξη αυτό σημαίνει πως η εφαρμογή του πλαφόν, στην περίπτωση των ΑΠΕ, αφορά ένα μικρό ποσοστό «πράσινων» έργων, τα οποία συμμετέχουν απευθείας στην αγορά, καθώς στο μεταξύ έχουν εκπνεύσει οι συμβάσεις τους λειτουργικής ενίσχυσης. Το χαρτοφυλάκιο αυτό ανέρχεται σε περίπου 150 MW.

Με την «ενεργοποίηση» ωστόσο των ανώτατων αμοιβών, τέθηκαν για πρώτη φορά πλαφόν και στις υπόλοιπες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, για τις οποίες έως αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιο «ταβάνι» στις αποζημιώσεις του. Τέτοιες μονάδες είναι τα υδροηλεκτρικά, οι λιγνιτικές μονάδες και οι σταθμοί αερίου, από τις οποίες επομένως εισρέει «φρέσκο» χρήμα στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, για τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, στο διήμερο 8 και 9 Ιουλίου, οι μονάδες των τριών παραπάνω τεχνολογιών συνέβαλαν κατά 15,4 εκατ. στα 35,6 εκατ. ευρώ των «υπερεσόδων» που παρακρατήθηκαν συνολικά. Από αυτό το ποσό, τα 11,5 προέκυψαν στην «πρεμιέρα» του μέτρου και τα 3,9 εκατ. την επόμενη ημέρα.

Τα πλαφόν
Όπως έχει γράψει το Insider.gr, το «ταβάνι» για τους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς έχει καθοριστεί στα 112 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Αυτό σημαίνει πως αν π.χ. κάποια ημέρα η τιμή στην αγορά Επόμενης Ημέρας είναι 300 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, τότε οι μονάδες θα αμειφθούν με 112 ευρώ/MWh για την παραγωγή τους (και όχι με 300 ευρώ όπως ίσχυε έως τώρα), ενώ τα 188 ευρώ/MWh θα παρακρατηθούν, για να «οδεύσουν» στο ΤΕΜ. Επίσης, για τις ΑΠΕ προβλέπεται «ταβάνι» στα 85 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Στην περίπτωση των θερμοηλεκτρικών μονάδων, ο καθορισμός των πλαφόν θα γίνεται μέσω μαθηματικού τύπου, ώστε να επικαιροποιούνται τα μεταβαλλόμενα κόστη που επηρεάζουν τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, οι τύποι αυτοί δίνουν για τον Ιούλιο 208,29 €/MWh για τους λιγνίτες και 208,29€/MWh για τις μονάδες αερίου (συνδυασμένου κύκλου).