Υποχώρηση κατέγραψα η κυκλοφορία νέων αυτοκινήτων στους ελληνικούς δρόμους για τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ. Παράλληλα, σημαντική άνοδο κατέγραψε η κυκλοφορία μοτοσυκλετών.

Αναλυτικά, για τον Ιούνιο του 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.135 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 22.690 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 6,9%. Αύξηση 40,3% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιούνιο του έτους 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2022 ανέρχονται σε 12.202 έναντι 14.803 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 17,6%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Ιούνιο του 2022, ανήλθε σε 8.347 έναντι 6.211 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 34,4%. Αύξηση 17,1% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Ιούνιο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2022 ανέρχονται σε 7.789 έναντι 5.701 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 36,6%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 111.020 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 105.643 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1%. Αύξηση 33,2% είχε παρουσιάσει το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 ανέρχονται σε 59.835 έναντι 63.507 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 5,8%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022, ανήλθε σε 31.686 έναντι 24.777 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 27,9%. Αύξηση 45,3% είχε παρουσιάσει το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 ανέρχονται σε 29.209 έναντι 22.566 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4%.