Επιδότηση έως και 100 ευρώ για την αγορά καυσίμων κίνησης θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 3,1 δικαιούχοι-ιδιοκτήτες οχημάτων καθώς ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα του Fuel Pass για την υποβολή των αιτήσεων.

Με στόχο την ανακούφιση των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές και κατά το τυπικό της πρώτης φάσης της επιδότησης, οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα μέσω των κωδικών taxisnet χωρίς να είναι απαραίτητο να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή αποδείξεις ενώ όσοι επιλέξουν την άυλη κάρτα έναντι της πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό λαμβάνουν bonus 15 ευρώ.

Οι δικαιούχοι και τα ποσά της επιδότησης
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική απόφαση, δικαίωμα υποβολής αίτησης κάθε φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού και έως του ποσού των 45.000 ευρώ, δύναται να αιτείται τη χορήγηση σε αυτό οικονομικής ενίσχυσης προς τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή με τη χρήση κάρτας ανέρχεται στα 80 ευρώ για το τρίμηνο (από 45 ευρώ), για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή η επιδότηση με τη χρήση κάρτας ανέρχεται στα 100 ευρώ για το τρίμηνο (από 55 ευρώ) και για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση με την κάρτα ανέρχεται στα 60 ευρώ (70 ευρώ σε νησιωτική περιοχή).

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις και πώς πιστώνονται τα χρήματα
Η είσοδος των ενδιαφερομένων στην πλατφόρμα (gov. gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να δηλώνει το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, η πληρωμή θα γίνει άμεσα, το πολύ μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες.

Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε».(ΚτΠ Μ.Α.Ε.), στον δικαιούχο μέσω της ειδικής εφαρμογής είτε σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό είτε σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων στην ειδική εφαρμογή γίνονται τμηματικά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους, ως εξής:

-01.08.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3
-02.08.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7
-03.08.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9 και 0.

Από την 4η.8.2022 και εξής, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων.

Τα σημεία που απαιτούν προσοχή
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ήδη υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση, πριν την προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης, αφού λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2021.

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα - μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας - μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα - μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα - μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι' αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Τέλος, δεν πρέπει να λησμονείται ότι με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας είναι απόλυτα ελέγξιμη η χρήση της επιδότησης που θα κάνει ο δικαιούχος ενώ όταν επιλέγεται πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, δεν μπορεί να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθούν τα χρήματα που θα λάβει ο χρήστης.