Καλύτερες από το αναμενόμενο ήταν οι μακροοικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας κατά το 2ο τρίμηνο, σύμφωνα με το «7 ημέρες Οικονομία» της Eurobank Research, παρά την επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης που επέτεινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον πληθωρισμό να ενισχύεται στο 10,4% YoY το 2ο τρίμηνο 2022, από 6,6% YoY το 1ο τρίμηνο 2022, ροκανίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, παρά την αύξηση της αβεβαιότητας και τη χειροτέρευση των προσδοκιών.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας, ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο 1,2% QoQ / 7,7% YoY, ο τέταρτος υψηλότερος στην Ευρωζώνη, από 2,9% QoQ / 8,0% YoY το 1ο τρίμηνο 2022. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων, οι εκτιμήσεις επίσημων φορέων και οργανισμών για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης στην Ελλάδα το 2022 αναμένεται να αναθεωρηθούν σημαντικά επί τα βελτίω. Ήδη η κυβέρνηση ανεβάζει την εκτίμησή της για την ανάπτυξη το 2022 στο 5,3% YoY από 3,1% ΥοΥ προηγουμένως (πρόγραμμα σταθερότητας), ωστόσο αναθεωρεί επί τα χείρω στο 2,1% YoY από 4,8% YoY προηγουμένως την ανάπτυξη το 2023.

Υπό το πρίσμα της προσέγγισης της δαπάνης, η ιδιωτική κατανάλωση και οι εξαγωγές υπηρεσιών είχαν την υψηλότερη συνεισφορά στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2ο τρίμηνο 2022. Η ιδιωτική κατανάλωση, παρά το άλμα του πληθωρισμού και τη χειροτέρευση του δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτή σε χαμηλό 19 τριμήνων, συνέχισε να κινείται έντονα ανοδικά, με τον ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται στο 2,2% QoQ / 11,0% YoY από 2,7% QoQ / 11,9% YoY το 1ο τρίμηνο 2022. Οι εξαγωγές υπηρεσιών, αντανακλώντας την ανάκαμψη των τουριστικών εισπράξεων, ενισχύθηκαν κατά 7,2% QoQ / 47,4% YoY από -5,4% QoQ / 22,8% YoY το 1ο τρίμηνο 2022. Οι επενδύσεις παγίων, ναι μεν μειώθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά -1,0% QoQ, ωστόσο σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 8,7% YoY (3,7% QoQ / 13,0% YoY το 1ο τρίμηνο 2022). Τέλος, οι εξαγωγές αγαθών κινήθηκαν ανοδικά κατά 2,4% QoQ / 3,3% YoY, παρά ταύτα υπεραντισταθμίστηκαν από την αντίστοιχη αύξηση των εισαγωγών αγαθών (5,6% QoQ / 17,5% YoY) με αποτέλεσμα οι καθαρές εξαγωγές αγαθών να έχουν αρνητική συνεισφορά στον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης το 2ο τρίμηνο 2022.

Υπό το πρίσμα της προσέγγισης της παραγωγής, οι τομείς των υπηρεσιών καταλύματος, εστίασης, τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στην ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το 2ο τρίμηνο 2022. Ακολούθησαν με σχετικά μικρότερη συμβολή οι τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων. Η κλαδική διάρθρωση της ανάπτυξης, αν και όχι το μέγεθος της, σε έναν βαθμό ήταν αναμενόμενη, καθότι οι προαναφερθέντες κλάδοι των υπηρεσιών είχαν συμπιεστεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας.

Η αυξημένη μεταπανδημική διάθεση των νοικοκυριών για κατανάλωση, η ενίσχυση της απασχόλησης, η αύξηση του κατώτατου μισθού, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και ο αναμενόμενος αρνητικός ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών (τα εν λόγω στοιχεία θα δημοσιευτούν στις 26/10/2022) άσκησαν θετική επίδραση στη συνιστώσα της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2ο τρίμηνο 2022.

Ο υψηλός πληθωρισμός που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, η άνοδος των επιτοκίων που αυξάνει το κόστος χρήσης του κεφαλαίου και η αβεβαιότητα λόγω των εντάσεων στο ενεργειακό πεδίο, συνιστούν πτωτικούς κινδύνους για την πορεία της οικονομίας τα επόμενα τρίμηνα, ειδικά το 4ο τρίμηνο 2022 και το 1ο τρίμηνο 2023.