Για δεύτερο συνεχόμενο έτος οι συναλλαγές που διακινήθηκαν μέσω της Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ) ΑΕ κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό αύξησης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το 2022, η ΔΙΑΣ διακανόνισε 368 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 407 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέγεθος, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ελλάδος, βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021. Σημειώνεται πως το 2021 η αξία των συναλλαγών που διακίνησε η ΔΙΑΣ ανερχόταν σε 344 δισεκατομμύρια ευρώ.

4,8 εκατ. συναλλαγές σε μόλις 24 ώρες – Δυναμική παρουσία των instant payments

Υπογραμμίζεται πως στις 19 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4,8 εκατομμύρια συναλλαγές, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό συνολικών ημερήσιων συναλλαγών.

Επιπροσθέτως, στις 5 Δεκεμβρίου 2022 σημειώθηκε ιστορικό υψηλό, 56 συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο, μέσω των web services που εξασφαλίζουν άμεση ειδοποίηση πληρωμής.

Από το σύνολο των συναλλαγών που διακινήθηκαν το 2022, το 84,6% αφορά σε μεταφορές πίστωσης (διατραπεζικές μεταφορές πίστωσης, άμεσες μεταφορές πίστωσης, εισπράξεις και πληρωμές επιχειρήσεων/οργανισμών). Από αυτές, οι 62 εκ. συναλλαγές ανήκουν στην υπηρεσία διατραπεζικών μεταφορών πίστωσης, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 27,3% σε σχέση με το 2021. Υποσύνολο των διατραπεζικών μεταφορών πίστωσης αποτελούν οι άμεσες μεταφορές πίστωσης, οι οποίες το 2022 αποτέλεσαν το 28,3% των μεταφορών πίστωσης και ανήλθαν σε 17,5 εκ. συναλλαγές, παρουσιάζοντας αύξηση 107% σε σχέση με το 2021.

Έντονα ανοδικά μεγέθη για τις υπηρεσίες IRIS της ΔΙΑΣ ΑΕ

Το 2022 ενισχύθηκε σημαντικά η υπηρεσία IRIS payments η οποία παρέχεται από τη ΔΙΑΣ σε συνεργασία με τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών με στόχο την εξασφάλιση συναλλαγών με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια. Στα προϊόντα IRIS περιλαμβάνονται οι άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων (IRIS P2P), μεταξύ επαγγελματιών (IRIS P2B) και οι πληρωμές σε ηλεκτρονικό κατάστημα (IRIS e-commerce) που κατέγραψαν ισχυρούς ρυθμούς αύξησης 214%, 109% και 68% αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι. Οι χρήστες του IRIS P2P ανέρχονται πλέον σε 1,4 εκατομμύρια (59 χιλιάδες νέες εγγραφές το Δεκέμβριο του 2022) και σε 85 χιλιάδες εγγεγραμμένους επαγγελματίες στην υπηρεσία IRIS P2B.