Τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκά μείωση της κατανάλωσης αερίου σε ετήσια βάση, κατέγραψε η χώρα μας κατά το 1ο τρίμηνο του 2023, όπως συμπεραίνει ανάλυση της δεξαμενής σκέψης «The Green Tank», επικαλούμενη τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat για τη μηνιαία κατανάλωση αερίου στα κράτη μέλη της ΕΕ-27.

Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τη ζήτηση καυσίμου σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2022, η Ελλάδα κατόρθωσε να περιορίσει την κατανάλωση κατά 34%. Μία επίδοση που ξεπέρασε τον περιορισμό στην κατανάλωση όλων των υπόλοιπων χωρών και, κατά συνέπεια, «άφησε πίσω της» κατά πολύ τον μέσο όρο και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο -13,4%.

Με βάση την ανάλυση, τον Απρίλιο του 2023 η συνολική εγχώρια κατανάλωση του αερίου ήταν 3,88 TWh (Τεραβατώρες), ελάχιστα μειωμένη από τον προηγούμενο μήνα (-2,8%), αλλά αυξημένη σε σχέση με τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους (+20,9%). Μειωμένη επίσης εμφανίζεται η κατανάλωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 (-34,8%), που ήταν η χρονιά με την υψηλότερη κατανάλωση για τον μήνα Απρίλιο τα τελευταία 5 χρόνια (5,95 TWh).

H συνολική αύξηση (+0,67 TWh) σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022 προήλθε κυρίως από την ηλεκτροπαραγωγή (+0,63) και πολύ λιγότερο από τα δίκτυα (+0.06), ενώ στη βιομηχανία σημειώθηκε πολύ μικρή μείωση (-0,02 TWh), κατατάσσοντας ωστόσο τον Απρίλιο του 2023 ως τον μήνα με τη χαμηλότερη κατανάλωση αέριου στη βιομηχανία (0,33 ΤWh) την τελευταία πενταετία.

Μείωση και στο 4μηνο του 2023

Όπως επισημαίνει το «The Green Tank», παρά την αύξηση σε ετήσια βάση τον προηγούμενο μήνα, η ζήτηση για αέριο στη χώρα μας κατέγραψε αρνητικά πρόσημα το πρώτο 4μηνο του 203. Πιο συγκεκριμένα, για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2023 η κατανάλωση αερίου ήταν 16,27 ΤWh, μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης πενταετίας (-4,34 TWh) και ακόμα περισσότερο σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2022 (-5,68 TWh).

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι χρήσεις του αερίου εμφανίζονται μειωμένες τόσο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά και με τον μέσο όρο της πενταετίας. Η μεγαλύτερη μείωση το 2023 σε απόλυτη τιμή σε σχέση με το 2022 προέρχεται από τη χρήση του αερίου στον ηλεκτρισμό (-4,2 TWh), ακολουθούν τα δίκτυα διανομής με μείωση 1,5 ΤWh, ενώ σχεδόν αμελητέα είναι η μείωση στη βιομηχανία (-0,001 ΤWh).

Η εικόνα αυτή αλλάζει συγκρίνοντας το πρώτο τετράμηνο του 2023 με τον μέσο όρο των αντίστοιχων περιόδων της πενταετίας, καθώς παρά τη μεγαλύτερη απόλυτη μείωση που συνεχίζει να προέρχεται από τη χρήση του αερίου στον ηλεκτρισμό (-2,4 ΤWh), η αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση είναι 19,8% πολύ πίσω από την ποσοστιαία μείωση στη βιομηχανία (-57.7%), ενώ ακόμα μικρότερη είναι η ποσοστιαία μείωση στα δίκτυα διανομής (-8,4%). Όσον αφορά όλες τις χρήσεις συνολικά, η μείωση σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας ήταν 21,1%, σχεδόν 5 μονάδες λιγότερες από τη μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (-25,9%).

Οι εισαγωγές φέτος

Σχετικά με τις φυσικές ροές αερίου από τις τέσσερις «πύλες» εισόδου της χώρας, τον Απρίλιο του 2023, η ανάλυση δείχνει πως οι εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία που καλύπτουν εγχώρια κατανάλωση ήταν 0,77 TWh, μειωμένες κατά 32% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2022 και έχοντας μερίδιο μόλις 2% στις εισαγωγές τον ίδιο μήνα. Πολύ μεγάλη ήταν η αύξηση που υπήρξε τον Απρίλιο του 2023 στις εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αερίου (LNG) μέσω της πύλης της Ρεβυθούσας σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (+173,8%).

Συνέχισε να αποτελεί και για αυτόν τον μήνα την κύρια πηγή εισόδου με μερίδιο 64,1% των συνολικών φυσικών ροών αερίου που εισήγαγε η Ελλάδα και συνολική ροή 2,58 TWh, ελάχιστα χαμηλότερη από τα επίπεδα του Απριλίου 2020 (2,63 TWh) και πολύ χαμηλότερη από το 2022, που ήταν και το έτος με την χαμηλότερη ροή για τον μήνα Απρίλιο από το 2020. Όσον αφορά τις φυσικές ροές που εισήχθησαν από τον ΤΑΡ μέσω Νέας Μεσημβρίας, υπήρξε μεγάλη μείωση συγκριτικά με τον Mάρτιο του 2022 (-62%) συνεισφέροντας 0,45 ΤWh και καταλαμβάνοντας μερίδιο 11,2%, ενώ πολύ χαμηλή ήταν η ποσότητα που εισήχθη από την Τουρκία μέσω Κήπων (0,22 ΤWh και μερίδιο 5,4%).

Αθροιστικά για το πρώτο τετράμηνο του 2023 οι συνολικές εισαγωγές από τις τέσσερις πύλες εισόδου στη χώρα ήταν 18,21 TWh. Οι εισαγωγές LNG μέσω της Ρεβυθούσας καταλαμβάνουν την πρώτη θέση ανάμεσα στις πηγές τροφοδοσίας με 12.85 TWh – μια αύξηση 26.4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 – και μερίδιο 70,6%. Αντίθετα, μεγάλη μείωση κατά 37.8% παρουσίασαν οι εισαγωγές αζέρικου αερίου από τον ΤΑΡ, οι οποίες με 3,1 TWh και μερίδιο 17,1%, συνέχισαν να βρίσκονται στη δεύτερη θέση και στο πρώτο τετράμηνο του 2023.

Ακόμα μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν ωστόσο οι εισαγωγές ρωσικού αερίου που καλύπτουν την εγχώρια κατανάλωση, καθώς συρρικνώθηκαν κατά 76.5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022. Έτσι, με μόλις 1,53 TWh και μερίδιο 8,4% μεταξύ των τεσσάρων «πυλών» εισόδου, το ρωσικό αέριο που προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση βρέθηκε στην τρίτη θέση ανάμεσα στις πηγές τροφοδοσίας της χώρας. Τέλος, τη χαμηλότερη συνεισφορά εξακολουθεί να έχει το αέριο που εισάγεται από την Τουρκία μέσω της πύλης των Κήπων, με μόλις 0,72 TWh και μερίδιο 4% κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2023.