Νέα λίστα με τους προμηθευτές ρεύματος οι οποίοι έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα στους Διαχειριστές το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, ή τηρούν τους διακανονισμούς εξόφλησης των οφειλών, δημοσιοποίησε η ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων).

Ο κατάλογος περιλαμβάνει στοιχεία μέχρι το τέλος Απριλίου, ενώ ανακοινώνεται από τη ΡΑΑΕΥ (πρώην ΡΑΕ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Θετική Αναφορά», η οποία αποσκοπεί στην παροχή θετικού κινήτρου προς τους προμηθευτές ώστε να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, αφετέρου στη διασφάλιση της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Η λίστα, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στα τέλη Μαρτίου του 2022, ανανεώνεται κάθε μήνα.

Έτσι, με βάση την ανακοίνωση, έως τις 30 Απριλίου, είχαν αποδώσει το σύνολο των σχετικών ποσών οι εταιρείες ΔΕΗ, Protergia (Mytilineos), ΗΡΩΝ, Elpedison, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ΕΛΙΝΟΙΛ, ΚΕΝ, Volton, ΟΤΕ Ακίνητα, BI.ΕΝΕΡ, ΒΙΟΛΑΡ, Θ. Σούμπασης και Κωνστ. Β. Μάρκου ΑΒΕΕ.

Επίσης, μέχρι το τέλος Απριλίου οι NRG, Watt & Volt και Eunice δεν είχαν οφειλές στους διακανονισμούς στους οποίους έχουν προχωρήσει με τους Διαχειριστές, για την τμηματική εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων.

Αποδεκτοί οι διακανονισμοί

Στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ), οι Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) και τα Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΕ.

Στην παρούσα συγκυρία όπου έως και πριν από ελάχιστες μήνες καταγραφόταν σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών, η οποία έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στη ρευστότητα των Προμηθευτών, η ΡΑΑΕΥ θεωρεί ότι οι προμηθευτές που έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους και τηρούν με συνέπεια τους όρους διακανονισμού, συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από το κείμενο πλαίσιο ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Έτσι, λόγω των έκτακτων συνθηκών, δεν αντιτάσσεται στους διακανονισμούς που συμφωνούνται σε διμερές επίπεδο (Διαχειριστές – Προμηθευτές) υπό την προϋπόθεση της παροχής των κατάλληλων εγγυήσεων για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων, έστω σε μεταγενέστερο χρόνο.