Άνοδο κατέγραψε για τον Μάιο ο «δείκτης φόβου» για την πορεία της ελληνικής οικονομίας που καταρτίζει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, ο δείκτης αυξήθηκε τον Μάιο του 2023 φτάνοντας το 27,25% στις 31/5/2023 από 26,67% στις 28/4/2023.

Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει αύξηση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα. Σημειώνεται ότι η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε φτάνοντας το 26,43% τον Μάιο του 2023 από 27,40% τον Απρίλιο του 2023.

Επιπλέον, ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,48%.

Εξάλλου, ο σύνθετος δείκτης προήγησης (ΣΔΠ) του ΚΕΠΕ για τον Φεβρουάριο του 2023 σημείωσε άνοδο για έκτη συνεχόμενη περίοδο, φτάνοντας σε νέο ανώτατο επίπεδο για το σύνολο της περιόδου εξέτασης. Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της συνολικά ανοδικής πορείας που ακολουθεί ο ΣΔΠ από τα μέσα του 2020 και έπειτα.

Σε αυτή τη βάση, θεωρείται ότι αντανακλά την ενίσχυση των θετικών προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών. Παράλληλα, καταδεικνύει ότι δεν υπερισχύουν οι αρνητικές επιπτώσεις και η απορρέουσα αβεβαιότητα που σχετίζονται με την εξέλιξη του πληθωρισμού και των επιτοκίων.