Η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» (https://exoikonomo2023.gov.gr) άνοιξε σήμερα Δευτέρα 12 Ιουνίου και θα δέχεται αιτήσεις έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» στόχος είναι: η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να υφίστανται νόμιμα.

Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.

Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι:

Αντικατάσταση κουφωμάτων.

Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.

Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ- Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν πρόγραμμα.

Bήμα - βήμα οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 12 Ιουνίου 2023 έως την 15η Σεπτεμβρίου 2023 και το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι θα είναι να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να απευθυνθούν σε ενεργειακό επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας και να εκδοθεί το πρώτο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Κατόπιν, κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνεται η αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος. Αφού περάσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, θα διενεργηθεί έλεγχος των στοιχείων και εφόσον διασταυρωθεί η εγκυρότητά τους οι αιτήσεις θα βαθμολογούνται βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων και θα καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης θα εκδίδεται απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα για τις εγκεκριμένες αιτήσεις ενώ οι αιτήσεις οι οποίες δεν θα λάβουν απόφαση υπαγωγής θα διατηρούν τις θέσεις τους στους πίνακες κατάταξης ως επιλαχούσες.

Το ποσοστό επιχορήγησης - λόγω των ανατιμήσεων των υλικών- είναι αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο και κυμαίνεται από 40% έως 75% ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν τα ίδια όπως ίδιος παραμένει και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων όπου θα τηρηθεί η λογική της συγκριτικής αξιολόγησης και όχι της χρονικής προτεραιότητας.

Η (συγκριτική) αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενος με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση και η αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης και συστημάτων ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άλλες εργασίες που περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).