Σημαντική μείωση του ταμειακού ελλείμματος της χώρας για το πρώτο πεντάμηνο του έτους, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, με οδηγό την ισχυρή αύξηση των εσόδων κατά πάνω από 3 δισ. ευρώ και την ταυτόχρονη συγκράτηση των δαπανών.

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου2023, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1,920 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 4,994 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 23,117 δισ. ευρώ, από 19,924 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 24,629 δισ. ευρώ, από 24,569 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022.