Σημαντική αύξηση παρουσίασε η διακίνηση αυτοκίνητων στο Car Terminal της ΟΛΠ ΑΕ κατά το 2017, καθώς διακινήθηκαν συνολικά 431.157 αυτοκίνητα-εμπορεύματα έναντι 361.912 το 2016, σημειώνοντας αύξηση 19,13%.

Από αυτά, τα 331.832 ήταν διερχόμενα (transhipment) αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια μεταφορτώθηκαν σε άλλα λιμάνια της Μεσογείου, αυξημένα κατά 22,07% έναντι του 2016, καθιστώντας το λιμάνι του Πειραιά έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς διακίνησης αυτοκίνητων σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

«Στόχος μας είναι η περαιτέρω αύξηση της διακίνησης στο Car Terminal μέσα από την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» δήλωσε, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων νέων γραφείων στο Car Terminal, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ, Captain Fu Chengqiu.