‘Ανοδο 16,5% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Οκτώβριο φέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 14,7%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 16,5% τον Οκτώβριο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2020, έναντι μείωσης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2020 με το 2019.

Η εξέλιξη αυτή, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

  1. Από την αύξηση:
  • Κατά 30,8% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Κατά 14,7% του δείκτη μεταποίησης. Στην άνοδο αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (53%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (35%), στις εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (32,5%), στην κατασκευή ειδών ένδυσης (28,3%), στην ποτοποιία (17,2%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού (16,4%), στην παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (15,7%), στις άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (15,6%) και στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (15,4%).
  1. Από τη μείωση:
  • Κατά 2,1% του δείκτη παροχής νερού.
  • Κατά 4% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2021 παρουσίασε αύξηση 10,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2020.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,7% τον Οκτώβριο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021.