Ένα άμεσο μέτρο για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης έλαβε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, με απόφαση του υφυπουργού, Σίμου Κεδίκογλου, συστήνεται Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης.

Η απόφαση πάρθηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που έγινε την Τρίτη, στη οποία συμμετείχαν η γενική γραμματέας του ΥπΑΑΤ κ. Χριστιάνα Καλογήρου, η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας κ. Μαρίνα Πέτρου και ο εκπρόσωπος διαχειριστικής Αρχής ΕΠΑΛΘ κ. Σταμάτιος Καμπόλης.

Ανάμεσα στα καθήκοντα της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ιχθυαποθεμάτων, η συλλογή και διαχείριση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και η λήψη ρυθμιστικών μέτρων για τη διατήρηση των ιχθυοποθεμάτων, ώστε να καταστεί βιώσιμη η αλιευτική δραστηριότητα.

Τα προτεινόμενα προσωρινά μέλη που θα συγκροτήσουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή και συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είναι:

- Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΥ ΕΠΣΑΔ Ελλάδας, Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας).

Δρ. Μάνος Κουτράκης, Διευθυντής Ερευνών

- Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΥ ΕΠΣΑΔ ΙΝΑΓΡΟΚ, Εμπειρογνώμονας σε θέματα οικονομικών αλιείας).

Δρ. Ειρήνη Τζουραμάνη, Διευθύντρια Ερευνών

- ΙΘΑΒΙΠΕΥ, ΕΛΚΕΘΕ (ΕΥ ΕΠΣΑΔ ΕΛΚΕΘΕ, Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας και εκτίμησης ιχθυοαποθεμάτων).

Δρ. Γιώργος Τσερπές, Διευθυντής Ερευνών

- Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (Εμπειρογνώμονας σε θέματα θαλάσσιας αλιείας και εκτίμησης ιχθυοαποθεμάτων).

Αν. Καθ. Αθανάσιος Τσίκληρας.

- Τμήμα ΒΕΤ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας).

Καθ. Ιωάννης Λεονάρδος.

- Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας).

Αν. Καθ. Στυλιανός Κατσανεβάκης

- Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας).

Καθ. Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος

- Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας).

Καθ. Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

- Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας)

Επ. Καθ. Στέφανος Καλογήρου

- Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Διευθυντής ΙΘΑΒΙΠΕΥ, ΕΛΚΕΘΕ (Εμπειρογνώμονας σε θέματα θαλάσσιας αλιείας και εκτίμησης ιχθυοαποθεμάτων).

Καθ. Κωσταντίνος Στεργίου

- ΙΘΑΒΙΠΕΥ, ΕΛΚΕΘΕ (Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας).

Δρ. Αλέξης Κονίδης Διευθυντής Ερευν.