Ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) είναι σήμερα αποκλειστικά αρμόδιος για την συγκέντρωση όλων των ασφαλιστικών εισφορών και για την καταβολή όλων των συντάξεων και εφάπαξ παροχών σε όλους τους ασφαλισμένους, είτε αυτοί εργάζονται στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε μισθωτοί είτε αυτοαπασχολούμενοι.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά απαιτητική αποστολή, με σημαντικές προκλήσεις σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο. Κύριο ζητούμενο τόσο για τον e-Ε.Φ.Κ.Α. όσο και για την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σε αυτή την προσπάθεια, έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα μια σειρά από ψηφιακές λύσεις, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.efka.gov.gr, η οποία επιτρέπει την ταχύτερη διεκπεραίωση μιας σειράς υποθέσεων που αφορούν τους πολίτες, σε σχέση με τον ΕΦΚΑ.

Μια από τις σημαντικότερες βελτιώσεις που επιτρέπει η πλατφόρμα, αφορά την έκδοση των συντάξεων. Μέχρι πρότινος, οι πολίτες που ήθελαν να υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης έπρεπε να επισκέπτονται τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και να χάνουν χρόνο, περιμένοντας να εξυπηρετηθούν.

Σήμερα, η ανάγκη αυτή δεν υφίσταται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν πλέον ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, αλλά και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις και αναμονή σε ουρές.

Συγκεκριμένα, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για απονομή σύνταξης εξ ίδιου δικαιώματος ή για απονομή ή μεταβίβαση λόγω θανάτου στον e-ΕΦΚΑ. Σε όλες τις περιπτώσεις, με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός αίτησης και ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου, που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων, ο ΕΦΚΑ παρέχει μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

Πέρα από τη διαρκή ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους, σημαντική προτεραιότητα για τον e-ΕΦΚΑ παραμένει η ταχεία εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει τεθεί σε λειτουργία ο Πύργος Ελέγχου, για την παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων συνταξιοδότησης σε πραγματικό χρόνο, ενώ εντός του Νοεμβρίου ανέλαβαν σε πρώτη φάση δράση 179 πιστοποιημένοι ιδιώτες δικηγόροι και λογιστές, προκειμένου να βοηθήσουν ως εξωτερικοί συνεργάτες στην επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων. Επίσης, συνεχίζεται η επέκταση και η βελτίωση του συστήματος ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», ώστε η διαδικασία να εκτελείται ψηφιακά αυτοματοποιημένα.

Μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, ο e-ΕΦΚΑ ξεπερνά σταδιακά χρόνια προβλήματα και δυσλειτουργίες του παρελθόντος. Βελτιώνει την οργάνωση, την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητά του και αναβαθμίζει σταθερά το επίπεδο των υπηρεσιών του προς τους πολίτες.