Να παραχωρηθούν οι αναξιοποίητες εκτάσεις του δημοσίου σε αγρότες, προκειμένου να καλλιεργηθούν το συντομότερο δημητριακά άμεσης ωρίμανσης και να καλυφθούν έτσι οι επισιτιστικές ανάγκες της χώρας τους επόμενους μήνες από εγχώρια παραγωγή, ζητά το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), με επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά.

   Συγκεκριμένα, με αφορμή «τις πολύ σοβαρές οικονομικές, μεταξύ άλλων, επιπτώσεις που ήδη προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, μία εκ των οποίων διαφαίνεται ότι είναι η σοβαρή έλλειψη σιτηρών», το ΕΒΕΘ ζητά την άμεση ανάθεση ακαλλιέργητων εκτάσεων γης του Δημοσίου σε αγρότες που διαθέτουν την τεχνογνωσία και τον τον μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό την καλλιέργεια και σπορά τους με σπόρους δημητριακών άμεσης ωρίμανσης (τρίμηνης), «έχοντας ως εθνικό στόχο την όσο το δυνατό πληρέστερη κάλυψη, μέσω της εγχώριας παραγωγής, των σημαντικών αναγκών της χώρας σε σιτηρά κατά τους ερχόμενους μήνες».

   Αφού επισημαίνει ότι αυτό αποτελεί και πρόσφατο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής, το ΕΒΕΘ σημειώνει ότι το ύψος της αποζημίωσης για κάθε αγρότη ανά κιλό παραδιδόμενης ποσότητας σιτηρών ή η ανανέωση του δικαιώματος χρήσης της γης για έναν επιπλέον κύκλο σποράς, μπορούν να συμφωνηθούν και να επικυρωθούν με τη σύναψη και υπογραφή σχετικών συμβολαίων.