Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,7% στην ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο τρίμηνο του 2022, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,7% στην ευρωζώνη και 0,8% στην ΕΕ.

 

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 4,1% στην ευρωζώνη και κατά 4,2% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2022, μετά από +5,4% στη ζώνη του ευρώ και +5,5% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

Οπως υπενθυμίζει η Eurostat, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από -0,4% το πρώτο τρίμηνο του 2022). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,7% (μετά από 3,5% το πρώτο τρίμηνο του 2022).

Η Ολλανδία (+2,6%) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (+2,1%) και την Κροατία (+2,0%). Μείωση παρατηρήθηκε στην Πολωνία (-2,1%), στην Εσθονία (-1,3%), στη Λετονία (-1,0%) και στη Λιθουανία (-0,5%).

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.