Νέα μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια για την Ουκρανία, ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αλήθεια, ρώτησαν ποτέ τους πολίτες της Ευρώπης, αν συμφωνούν; Και ως τι δίνονται αυτά τα δισ. ευρώ, είναι συνδεδεμένη χώρα ή ενταγμένη η Ουκρανία; Και το σπουδαιότερο: υπάρχει έστω και στοιχειώδης έλεγχος, μέσα στο χάος που επικρατεί, για τη διαχείριση αυτού του πακτωλού χρημάτων; Να πήγαιναν, τουλάχιστον, σε άμεσες ανάγκες των πολιτών, θα υπήρχε σοβαρός λόγος βοήθειας...

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, προτείνει επιπλέον δάνεια 5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια στην Ουκρανία, ως το δεύτερο μέρος του έκτακτου πακέτου συνολικού ύψους έως και 9 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε στις 18 Μαΐου 2022 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23-24ης Ιουνίου 2022.

Η Επιτροπή εκταμίευσε το πρώτο 1 δισεκατομμύριο ευρώ αυτής της δέσμης χρηματοοικονομικής βοήθειας στις αρχές Αυγούστου. Τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ θα παρασχεθούν το συντομότερο δυνατό.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αυτή η πρόσθετη μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί μέρος της προσπάθειας της ΕΕ, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, να βοηθήσει την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες οικονομικές της ανάγκες μετά τη ρωσική εισβολή. Η πρόταση θα συμπληρώσει τη στήριξη που έχει ήδη παράσχει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός έκτακτου δανείου, ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που καταβλήθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους. Συνολικά, τα δύο σκέλη του προγράμματος θα ανεβάσουν τη συνολική υποστήριξη για την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου σε 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ μόλις τεθεί σε λειτουργία το πλήρες πακέτο έκτακτης μακροοικονομικής υποστήριξης προς την Ουκρανία φέτος. Τα δάνεια προς την Ουκρανία θα υποστηρίζονται από εγγυήσεις που παρέχονται από τα κράτη μέλη, οι οποίες θα συμπληρώνουν τις προβλέψεις που διατίθενται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Σημειώνεται, ότι για τη χρηματοδότηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής στήριξης, η Επιτροπή δανείζεται στις κεφαλαιαγορές για λογαριασμό της ΕΕ, παράλληλα με τα άλλα προγράμματά της, κυρίως το NextGenerationEU και το SURE.