Το προσωρινό πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προκαλέσει μείωση στη ρευστότητα της αγοράς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Προσχέδιο της σχετικής ανακοίνωσης της ESMA που θα δοθεί στη δημοσιότητα τη Δευτέρα και το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg αναφέρει πως θα υπάρχουν επιπτώσεις από το πλαφόν, που θα τεθεί σε ισχύ από τις 15 Φεβρουαρίου. «Οι επιπτώσεις του πλαφόν δεν μπορούν να προσμετρηθούν αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα υπάρχουν» τονίζεται από την ESMA.

«Είναι πιθανό να προκαλέσει σημαντικές και ξαφνικές αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον των αγορών, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη εύρυθμη λειτουργία των αγορών και τελικώς τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα» σημειώνεται στην έκθεση.

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία για το πλαφόν στην οποία κατέληξε η ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2022 αφορά σε πρώτη φάση την εφαρμογή του μέτρου στον εικονικό ολλανδικό κόμβο (TTF), προβλέποντας ως πρώτο «διακόπτη» για την ενεργοποίησή του την περίπτωση όπου η τιμή του συμβολαίου επόμενου μήνα στο TTF ξεπεράσει τα 180 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Το όριο αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο ακόμη και από την τελευταία συμβιβαστική πρόταση της τσεχικής προεδρίας, η οποία ήταν στα 188 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, και βέβαια έχει... χαώδη διαφορά από την αρχική εισήγηση της Κομισιόν, στα 275 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.