Έσοδα ρεκόρ από εισπράξεις, λόγω καθυστερούμενων οφειλών, σημείωσε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) το 2022, καθώς ανήλθαν στο ποσό των 1.748.408.099 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 71% σε σχέση με το 2021.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, πρόκειται για τις υψηλότερες ετήσιες εισπράξεις που έχουν επιτευχθεί από την αρχή της λειτουργίας του ΚΕΑΟ, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί και περιλαμβάνουν τις συνολικές ετήσιες εισπράξεις της τελευταίας πενταετίας.

Έτος 2018 - συνολικές εισπράξεις: 1.413.428.728 ευρώ

Έτος 2019 - συνολικές εισπράξεις: 1.488.996.480 ευρώ

Έτος 2020 - συνολικές εισπράξεις: 1.140.087.016 ευρώ

Έτος 2021 - συνολικές εισπράξεις: 1.019.865.545 ευρώ

Έτος 2022 - συνολικές εισπράξεις: 1.748.408.099 ευρώ

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, ο στόχος της ενίσχυσης των διαδικασιών είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών και της αύξησης των εσόδων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και της ενίσχυσης της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, επιτεύχθηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λόγω των καίριων παρεμβάσεων, που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος και, συγκεκριμένα:

- Με την ευνοϊκή πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, που διευκόλυνε τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών να τηρήσουν τη ρύθμιση που έχουν αποδεχθεί προς το ΚΕΑΟ και να ενταχθούν σε αυτοί και νέοι οφειλέτες που αδυνατούσαν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

- Με την ηλεκτρονική βεβαίωση οφειλής για μεταβιβάσεις ακινήτων, με την οποία επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των οφειλών προς το ΚΕΑΟ.

Τέλος, στην αύξηση των εσόδων συνετέλεσε η επανεκκίνηση των διαδικασιών είσπραξης, μετά την περίοδο της πανδημίας, κατά την οποία είχε ανασταλεί η είσπραξη οφειλών των πληττόμενων.