Με 4+1 συμμετοχές προχωρά και επισήμως ο διεθνής δημόσιος διαγωνισμός, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ».

Πρόκειται για έναν από τους διαγωνισμούς που σχετίζονται με την κατασκευή – ανακατασκευή δικαστικών μεγάρων ανά την χώρα, με τον συγκεκριμένο να αφορά στα σχετικά έργα της βορείου Ελλάδας, ύψους άνω των 120 εκατ. ευρώ. Πρόκειται πάντως για ένα από τα 3 συνολικά τέτοια «πακέτα» κτηριακών έργων που θα προχωρήσουν μέσω ΣΔΙΤ (τα άλλα σε Κεντρική Ελλάδα και Κρήτη, συνολικό ύψος άνω των 300 εκατ. ευρώ).

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επισήμως πρόσφατα μόλις «άναψε πράσινο φως» στα 5 σχήματα, ήτοι τους «ΑΒΑΞ Α.Ε.», «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (με κατασκευαστή την «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»), «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (με κατασκευαστή την «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»), «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΝΤΡΑΚΑΤ -REDEX Α.Ε.» (με κατασκευαστή την «ΙΝΤΡΑΚΑΤ») αλλά και την «ΕΝΩΣΗ ΤΕΚΑΛ Α.Ε. – AL JIHAD COMMERCE&CONTRACTING (JCC) S.A.L.», καθώς διαπιστώθηκε η επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει η εταιρία «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.». Ωστόσο, όπως έχει και άλλη φορά αναδείξει το insider.gr, δεν έγινε αποδεκτός ο φάκελος της Μηχανικής που προφανώς δεν συμμετέχει στη συνέχεια του διαγωνισμού που γίνεται με μοντέλο ανταγωνιστικού διαλόγου – ΣΔΙΤ.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των νέων Δικαστικών Μεγάρων σε Σέρρες, Κιλκίς, Έδεσσα και την ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, ύψους άνω των 120 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή ή ανακατασκευή, ασφάλιση, διαχείριση και συντήρηση για διάστημα τριάντα (30) ετών τριών (3) νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Κιλκίς, στην Έδεσσα και στις Σέρρες και του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος του έργου είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης (ΣΔΙΤ) περιλαμβάνεται η λειτουργική ανακατασκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και η ανέγερση τριών (3) μεγάρων στο Κιλκίς, την Έδεσσα και τις Σέρρες, που περιλαμβάνει τα νέα κτίρια με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τριών νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του έργου, για την οποία το υπουργείο Υποδομών φιλοδόξει να υπογραφεί εντός του 2022, προβλέπει τριετή κατασκευαστική περίοδο και για 27 χρόνια τη λειτουργία και συντήρηση των Δικαστικών Μεγάρων από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης.

Ο γενικός σχεδιασμός του έργου βασίζεται πρωτίστως στη λειτουργική οργάνωση των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες δικαστικές υπηρεσίες και την επίλυση ουσιωδών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται και δυσχεραίνουν το έργο των δικαστικών λειτουργών στις εν λόγω πόλεις. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός των νέων κτιρίων έχει γίνει με γνώμονα την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε επίπεδο εγκαταστάσεων και υποδομών λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες για την έκβαση των δικαστικών υποθέσεων των πόλεων.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται:

η κάλυψη των αναγκών σε χώρους που στη υφιστάμενη κατάσταση απουσιάζουν,
ο εκσυγχρονισμός για την ορθότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών,
η αποκατάσταση στέγασης δικαστικών λειτουργιών που βρίσκονται σε παλαιωμένα κτήρια, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς και κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων,
η αναβάθμιση της εικόνας των δικαστικών μεγάρων που θα αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών της δικαιοσύνης προς τους πολίτες,
η συγκέντρωση των υπηρεσιών που σήμερα είναι κατακερματισμένη σε ακατάλληλα ακίνητα στο Κιλκίς.