Στα 128 εκατομμύρια ανέρχεται το κόστος των «μέτρων ασπίδα» που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι εγχώριες ανάγκες σε ενέργεια, στην περίπτωση που υπάρχουν τυχόν περιορισμοί στις εισαγωγές ρωσικού αερίου ή και πλήρης εξάλειψή τους. Όπως είναι γνωστό, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης που έχει εκπονηθεί και το οποίο διασφαλίζει πως θα περιοριστούν στον μικρότερο δυνατό βαθμό οι συνέπειες ενός τέτοιου σεναρίου.

Το ποσό περιλαμβάνεται σε πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία πέρα από την κοστολόγηση των μέτρων περιλαμβάνεται και η «φόρμουλα» ανάκτησής του μέσα στο 2023 από τους καταναλωτές αερίου, μέσω μιας νέας χρέωσης (Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού) που θα ισχύσει για φέτος. Η χρέωση είναι διαφορετική για τις επιμέρους καταναλωτικές κατηγορίες, με τη μεγαλύτερη τιμή να ισχύει για τους Προστατευόμενους Καταναλωτές (μεταξύ των οποίων και τα νοικοκυριά).

Ο λόγος είναι πως αυτή η «ασπίδα» ασφαλείας θωρακίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τους Προστατευόμενους Καταναλωτές, οι οποίοι είναι και οι τελευταίοι που θα απολέσουν την πρόσβαση στο αέριο, σε περίπτωση διαταραχών. Στον αντίποδα, η χρέωση είναι μηδενική για τους διακοπτόμενους καταναλωτές (μεγάλες επιχειρήσεις), οι οποίοι είναι και οι πρώτοι που θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν αέριο, σε περίπτωση διαταραχών στον εγχώριο εφοδιασμό.

Όσον αφορά την κοστολόγηση των μέτρων, το μεγαλύτερο οικονομικό «βάρος» έχει η
διατήρηση αποθέματος αερίου σε υπόγεια υποδομή αποθήκευσης άλλου Κράτους-Μέλους, το οποίο ορίζεται στα 98,96 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, για την προσθήκη της τέταρτης πλωτής δεξαμενής LNG στη Ρεβυθούσα, θα απαιτηθούν 20,7 εκατομμύρια.

Τα υπόλοιπα μέτρα

Υπενθυμίζεται ότι η πλωτή δεξαμενή (FSU) έχει μισθωθεί για 12 μήνες. Από την άλλη πλευρά, για την κάλυψη του κεφαλαιουχικού κόστους αύξησης του εναλλακτικού καυσίμου που διατηρούν οι ηλεκτροπαραγωγοί με μονάδες αερίου, ώστε να «γυρίσουν» στο εναλλακτικό καύσιμο στην περίπτωση διαταραχών στο αέριο, ανέρχεται συνολικά σε 6,34 εκατ.

Σε 2 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αποζημίωση των προμηθευτών, για την διακοπή παροχής προμήθειας στους διακοπτόμενους καταναλωτές. Το κόστος αυτός αφορά το «πέναλτι» για τις ποσότητες καυσίμου που, σε μία τέτοια περίπτωση, δεν θα παραλάβουν από το δίκτυο. Σε 1,54 εκατ. ευρώ ανέρχεται το κόστος για την κάλυψη της έκτακτης δαπάνης για τη διατήρηση αποθέματος LNG στη Ρεβυθούσα, από τις μονάδες αερίου που δεν μπορούν να «γυρίσουν» σε άλλο καύσιμο.

Υπενθυμίζεται ότι στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης περιλαμβάνονται επίσης μέτρα ρυθμιστικού χαρακτήρα και τα οποία επομένως δεν έχουν κόστος. Ανάμεσα σε αυτές τις παρεμβάσεις, περιλαμβάνεται η ενίσχυση της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, όπως και οι καμπάινες προώθησης της εξοικονόμησης καυσίμου.