Το Πεκίνο θα επιτρέψει σε πιστοποιημένες εμπορικές τράπεζες, αλλά και ασφαλιστικούς οργανισμούς να έχουν συμμετοχή στην διαπραγμάτευση ομολόγων μέσω της αγοράς ομολόγων (the China Financial Futures Exchange), σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή εποπτείας.

Στην πρώτη ομάδα των τραπεζών συμμετέχουν οι τράπεζες Industrial and Commercial Bank of China, the Agricultural Bank of China, the Bank of China, the China Construction Bank, the Bank of Communications.