Διαβάστε το καθιερωμένα σχόλιο για την αγορά, για το «ονειρεμένο ταξίδι» των συστημικών τραπεζών και τις γνωστές μας «ακτινογραφίες», με την προσοχή να στρέφεται σε  Άττικα Συμμετοχών, Ιντρακόμ, Eurobank κ.α.

ΕUROBANK: To 2018 ήταν ένα αρκούντως καλό έτος σύμφωνα με έγκυρους παρατηρητές του κλάδου. Ως γνωστόν, ανακοινώνει την χρήση 2018 την προσεχή Πέμπτη, με την κερδοφορία της να ικανοποιεί την επενδυτική ομήγυρη.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ: To ανεκτέλεστο ίσως και να έχει ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Αυτό πάντως από μόνο του δεν λέει τίποτα για απόλυτα κατανοητούς λόγους. Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου ανέρχεται σε 63 εκατ. ευρώ, πολύ μακρυά από τα ίδια κεφάλαια – καθαρή θέση του, πάρα πολύ μακρυά. EN ANAMONH THΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018.

Κύκλος Εργασιών- ΕΞΑΜΗΝΟ: 200,7 εκατ. EBITDA: 13,7 εκατ. ευρώ Κέρδη μετά από φόρους: ΖΗΜΙΑ 0,5 εκατ. ευρώ. ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ: 882 εκατ. ευρώ. Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: -4,1 εκατ.

 • Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες: -2,8 εκατ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: -6,9 εκατ.Απαιτήσεις από πελάτες: 253 εκατ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 38 εκατ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 254 εκατ. ευρώ
 • Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 135,8 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  64,5 εκατ. Ταμειακά διαθέσιμα: 85 εκατ. ευρώ ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 115,3 εκατ. ευρώ.
 • Συναλλαγές+αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1,58 εκατ. ευρώ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – Τα παράδοξα των μεγαλομετόχων: Σας θυμίζουμε ότι η οικογένεια το 2006 είχε πουλήσει το 30% περίπου στην Asklepios έναντι 5,5000 ευρώ ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος 130 εκατ. ευρώ. Η δημόσια πρόταση που είχε κάνει προ μερικών ετών ήταν στα 0,8000 ευρώ που αποτιμούσε το 100% του ομίλου σε 69,5 εκατ. ευρώ. Χωρίς σχόλια. Και προ 2-3 μηνών η ίδια αποτιμούσε – με την προσφορά που έκανε – το ΥΓΕΙΑ στα 300 εκατ., ευρώ!! Αυτό κι αν είναι ασχολίαστο... Τώρα βλέπουν την ΥΓΕΙΑ ΑΕ στα 290 εκατ. και την δική τους στα... 120 εκατ. ευρώ. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Το θετικό είναι ότι οι εταιρείες βρίσκουν μία καλή περίοδο να δανειστούν και πάλι από τις Αγορές, με την Aegean να ξεκινάει τον χορό στο εσωτερικό με εγγραφές 5 - 7 Μαρτίου. Φαίνεται ότι ακολουθεί η Trastor, ενώ θυμίζουμε ότι πλησιάζει και η λήξη του μεγάλου ομολόγου της ΔΕΗ, με το πιο πιθανό να είναι πως θα ακολουθήσει και εκεί καινούργια έκδοση. Τεχνικά συνεχίζουμε να είμαστε "Long" προσβλέποντας, πλέον, στις 760 μονάδες, επίπεδο που έχει σημαντική αντίσταση σε εβδομάδα, στην παρούσα τα "stops" παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, με τις πιθανότητες να ανέβουν αισθητά το επόμενο διάστημα, ενώ η άνοδος του Τραπεζικού δίνει σημαντική ρευστότητα στην υπόλοιπη Αγορά, μετά από μεγάλο διάστημα.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ(Ι): Είμαστε αισιόδοξοι για την μεσοπρόθεσμη πορεία της Αγοράς, αναζητώντας, για την υγεία της, διορθώσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα έχει μπει σε ανάπτυξη και το μόνο ερωτηματικό είναι το μέγεθός της για τα επόμενα χρόνια. Αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό, αν αναλογιστούμε ότι αυτό που έχουμε πετύχει είναι χωρίς να έχουμε, ουσιαστικά, Τράπεζες. Αν βρεθεί μακροπρόθεσμη λύση στην κλάδο, τότε η Οικονομία θα έχει πολύ μεγαλύτερα εφόδια για να "πετάξει". Φυσικά η πολιτική σταθερότητα είναι το ζητούμενο, αν και όπως έχουμε τονίσει σε παλιές μας αναλύσεις, ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί αισθητά, για λόγους που έχουμε περιγράψει.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ: Ονειρικό τα ταξίδι τους, χρωστούσαν μία τέτοια κίνηση στους φανατικούς και μη του επαγγέλματος.

 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Υψηλό της σήμερα αλλά και 2019 στα 1,3870 ευρώ (+8,8%) με αφετηρία τα 0,5520 ευρώ (1 ΦΕΒΡ), έκλεισε στα 1,2000 ευρώ με πτώση 5,88%.
 • ΕΥΡΩΒ: Υψηλό της σήμερα αλλά και 2019 στα 0,6980 ευρώ (+4,65%) με αφετηρία τα 0,4684 ευρώ (21 ΙΑΝ), έκλεισε στα 0,6500 ευρώ με πτώση 2,55%.
 • ΑΛΦΑ: Υψηλό της σήμερα αλλά και για το 2019 στα 1,3150 ευρώ (+4,8%) με αφετηρία τα 0,8410 ευρώ (1 ΦΕΒΡ), έκλεισε στα 1,2200 ευρώ με πτώση 2,71%.
 • ΕΤΕ: Υψηλό της σήμερα στα 1,6480 στο +5% (2019 στα 1,6600 ευρώ) με αφετηρία τα 0,9000 ευρώ (21 ΙΑΝ), έκλεισε στα 1,5090 ευρώ με πτώση 3,89%.

ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - 6μηνο: Στο προσκήνιο σήμερα ο όμιλος με το παρασκήνιο να κάνει λόγο για Funds που ενδιαφέρονται να πάρουν τον έλεγχο του. Και μάλιστα γίνεται λόγος ότι δεν πρόκειται για ένα ή δύο αλλά τρία και ίσως να εμφανιστεί και τέταρτο. Για τιμήματα δεν αναφέρεται κάτι τι το συγκεκριμένο, αλλά οπωσδήποτε για να τελεσφορήσουν πρέπει να ξεπερνούν τουλάχιστον το Book Value (περί τα 1,8500 με 1,9000 ευρώ.)

ΕΞΑΜΗΝΟ: Πωλήσεις Ευρώ 131,68 εκατ. (από 112,04 εκατ.). Τα EBITDA ανήλθαν σε 8,81 εκατ., (από 7,07 εκατ.). Επισημαίνεται ότι ενοποιεί για πρώτη φορά την «HSW», στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2018 και για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018). Κέρδη: +8,5 εκατ.*** από -22,2 εκατ.ευρώ (***Κέρδη /(Ζημιές) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων +17 εκατ.)

Η άνοδος του κύκλου εργασιών του Ομίλου αντισταθμίστηκε από τη συνεχιζόμενη, σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2017, άνοδο της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τα αποτελέσματα με ποσό άνω των Ευρώ 12 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή των καυσίμων συνέχισε την ανοδική της πορεία αφού προηγήθηκε άνοδος κατά 50% το α' εξάμηνο 2017, σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2016.

Ταμειακά διαθέσιμα: 48,78 εκατ. έναντι Ευρώ 44,10 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 283,14 εκατ. (από 214,43 εκατ.) και βραχυπρόθεσμες 73,44 εκατ. έναντι Ευρώ 24,30 εκατ. στις 31.12.2017. Η αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων προέκυψε λόγω της ολικής ενσωμάτωσης της HSW.

 • Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 405,53 εκατ. από Ευρώ 402,92 εκατ. στις 31.12.2017.
 • Αποτιμάται σε 290 εκατ. ευρώ.
 • ΒΟΟΚ VALUE: 1,8800 ευρώ.
 • ΣTΟ ΤΑΜΠΛΟ: 1,3600 ευρώ.

   Κάλχας, ο νεότερος

Σημείωση: Οποιαδήποτε ανάλυση, σχόλιο ή άλλη πληροφορία αναφέρεται στο παρόν κείμενο, έχει σκοπό τη γενική ενημέρωση των επισκεπτών-αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή, σύσταση, πρόταση, προτροπή ή παρότρυνση για κάθε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση επί των μετοχικών αξιών που αναφέρονται.