Την ανανέωση της πιστοποίησης της «WLA Certification of Alignment» με το Κανονιστικό Πλαίσιο του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, μέχρι το 2021, ανακοίνωσε η Intralot.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η αναλυτική αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και των πρακτικών Υπεύθυνου παιχνιδιού που εφαρμόζει, πραγματοποιήθηκαν από τον εγκεκριμένο αξιολογητή της WLA, την TUV NORD, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η TUV Nord είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστοποίησης παγκοσμίως, που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις και εξετάζουν επιχειρήσεις.

Η χορηγούμενη πιστοποίηση είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που ορίζονται στα Πρότυπα Πιστοποίησης Υπεύθυνου Παιχνιδιού της WLA για τα συνδεδεμένα μέλη και καλύπτει όλες τις εταιρικές λειτουργίες, πιστοποιώντας την ακεραιότητα των παιχνιδιών και την εταιρική διακυβέρνηση. Η πιστοποίηση καλύπτει τον πλήρη κύκλο του σχεδιασμού των συστημάτων και των υπηρεσιών, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την υποστήριξης και τις υπηρεσίες.