Στην άνοδο του δείκτη όγκου του λιανικού εμπορίου, στην υποχώρηση της ανεργίας στο 20,6%, αλλά και στην μείωση του εμπορικού ελλείμματος επικεντρώνονται οι αναλυτές της Eurobank στο εβδομαδιαίο τεύχος «7 ημέρες Οικονομία».

Όπως σημειώνουν η ετήσια ενίσχυση του δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο τον Ιανουάριο 2018, συνοδευόμενη ωστόσο από οριακή μηνιαία μείωση, δύναται να θεωρηθεί ως ένα πρώιμο θετικό σημάδι για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης το 1ο τρίμηνο 2018, ενώ επισημαίνουν και την αύξηση του δείκτη εμπιστοσύνης στον κλάδο.

Παράλληλα οι αναλυτές της τράπεζας αναφέρονται και στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για μείωση της ανεργίας τον Ιανουάριο στο 20,6% από 23,2% πέρυσι.

Ειδικότερα, όπως σημειώνουν:

Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο, δηλαδή η αξία των πωλήσεων σε σταθερές τιμές, κινήθηκε ανοδικά σε ετήσια βάση για 2ο μήνα στη σειρά τον Ιανουάριο 2018 (ο κλάδος του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα συνεισέφερε το 3,5% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας το 2016. Το αντίστοιχο μέγεθος το 1996 ήταν 9,6%).

Πιο αναλυτικά η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του γενικού δείκτη διαμορφώθηκε στο 1,5% από 1,8% τον Δεκέμβριο 2017 (βλέπε Σχήμα 1Β). Είχαν προηγηθεί 3 μήνες συνεχούς καθοδικής πορείας (Σεπ-17 -0,7%, Οκτ-17 -1,0% και Νοε-17 -2,3%). Σε όρους μηνιαίας μεταβολής ο γενικός δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε οριακά κατά -0,1% τον Ιανουάριο 2018 έναντι αύξησης 1,5% τον Δεκέμβριο 2017.

Στις επί μέρους κατηγορίες καταστημάτων τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: με εξαίρεση τις κατηγορίες των τροφίμων, ποτών και καπνού (-4,3 YoY%) και των πολυκαταστημάτων (-2,4 YoY%) σε όλες τις υπόλοιπες σημειώθηκε ενίσχυση σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο 2018. Οι πωλήσεις επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού κατέγραψαν την υψηλότερη αύξηση (11,3%) και ακολούθησαν οι κατηγορίες των βιβλίων, χαρτικών και λοιπών ειδών (4,7%), της ένδυσης και υπόδησης (4,1%), των φαρμακευτικών και καλλυντικών (2,7%), των καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων (2,1%) και τέλος των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων (1,0%).

7Imeres13.4Sxima1

Σε ότι αφορά στη μηνιαία μεταβολή του δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο (-0,1 MoM%) τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στην κατηγορία των τροφίμων, ποτών και καπνού (-4,4%) και ακολούθησαν οι κατηγορίες των βιβλίων, χαρτικών και λοιπών ειδών (-1,4%), των φαρμακευτικών και καλλυντικών (-1,3%) και των καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων (-0,1%). Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν οι πωλήσεις των πολυκαταστημάτων (3,0%), της ένδυσης και υπόδησης (1,0%), των επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού (0,8%) και των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων (0,7%).

Όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερα τεύχη του δελτίου 7ΗΟ, ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο παρουσιάζει ισχυρή θετική συσχέτιση με την ιδιωτική κατανάλωση (βλέπε Σχήμα 1Α). Ως γνωστόν το τελευταίο μέγεθος ακολούθησε καθοδική πορεία σε ετήσια βάση τα δύο τελευταία τρίμηνα του προηγούμενου έτους. Η ετήσια ενίσχυση του δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο τον Ιανουάριο 2018, συνοδευόμενη ωστόσο από οριακή μηνιαία μείωση, δύναται να θεωρηθεί ως ένα πρώιμο θετικό σημάδι για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης το 1ο τρίμηνο 2018 (με τη δημοσίευση των στοιχείων του Φεβρουαρίου 2018, 30/4/2018, θα μπορούμε να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα). Επιπρόσθετα, άλλο ένα στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης στον τομέα του λιανικού εμπορίου κατέγραψε αύξηση σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση το 1ο τρίμηνο 2018.

Τέλος, ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στα στοιχεία του λιανικού εμπορίου, ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στην πορεία που ακολουθεί ο υποδείκτης της κατηγορίας των επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού, δηλαδή αγαθών των οποίων η χρήση κατανέμεται πέραν της βραχυχρόνιας περιόδου (διαρκή αγαθά).

Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1Β, ο εν λόγω υποδείκτης ακολουθεί ανοδική τροχιά με επιταχυνόμενο ρυθμό (σε ετήσια βάση) τους τελευταίους 13 μήνες. Μια πιθανή ερμηνεία της προαναφερθείσας ανόδου πηγάζει από την πιθανή επιλογή κυρίως των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων να αντικαταστήσουν τον φθαρμένο και απαρχαιωμένο εξοπλισμό που διαθέτουν (σε ότι αφορά τις συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών) με νέα προϊόντα.

Σημειώνουμε ότι την περίοδο 2007-2016 η συνολική μείωση του υποδείκτη της κατηγορίας των επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού ήταν -56,3%, περίπου 39,2% υψηλότερη από την αντίστοιχη πτώση του γενικού δείκτη. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω της χρονικής διάστασης (διάρκεια) των υπηρεσιών που προσφέρουν τα συγκεκριμένα αγαθά, οι προαναφερθείσες αποφάσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων θα πρέπει να συνδέονται και με βελτίωση των προσδοκιών που σχηματίζουν για την πορεία της οικονομίας (αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία καθώς τόσο ο δείκτης οικονομικού κλίματος όσο και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης παρουσίασαν ανοδική τάση τους τελευταίους 12 μήνες).

Στο 20,6% του εργατικού δυναμικού μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο 2018 από 23,2% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μειώθηκε στο 20,6% τον Ιανουάριο 2018 από 20,8% τον προηγούμενο μήνα και 23,2% τον Ιανουάριο 2017.

Σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του Ιουλίου 2013, ήτοι 27,9%, η συνολική μείωση του λόγου των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό ανήλθε στις -7,3 ποσοστιαίες μονάδες (βλέπε Σχήμα 2). Επιπρόσθετα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,7% ή 98,7 χιλ άτομα και των ανέργων μειώθηκε κατά -11,5% ή -126,5 χιλ άτομα. Τέλος, το σύνολο του εργατικού δυναμικού συρρικνώθηκε κατά -0,6% ή 27,8 χιλ άτομα.

7Imeres13.4Sxima2Οι εξαγωγές εμπορευμάτων ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 14,6% τον Φεβρουάριο 2018 από 18,3% τον Ιανουάριο 2018. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τις εισαγωγές ήταν -0,8% και 1,2%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά -€341,9 εκατ.

Η ονομαστική αξία των εξαγωγών εμπορευμάτων της ελληνικής οικονομίας προς χώρες της αλλοδαπής διαμορφώθηκε στα €2.416,4 εκατ. τον Φεβρουάριο 2018 παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 14,6% ή €307,5 εκατ. Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 η προαναφερθείσα μεταβολή προήλθε κυρίως από τις κατηγορίες των εμπορευμάτων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και πλοίων (Ε Π&Π) και των πετρελαιοειδών. Στη μεν πρώτη καταγράφηκε ενίσχυση 13,5% ή €200,1 εκατ., στη δε δεύτερη 15,9% ή €99,8 εκατ.

Οι εισαγωγές εμπορευμάτων παρουσίασαν οριακή ετήσια μείωση -0,8% ή -€34,4 εκατ. τον Φεβρουάριο 2018. Πιο αναλυτικά η ονομαστική τους αξία διαμορφώθηκε στα €4.135,8 από €4.170,2 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η κατηγορία των πλοίων είχε την υψηλότερη αρνητική συνεισφορά (-39,4% ή -€144,2 εκατ.) και ακολούθησε αυτή των πετρελαιοειδών με πτώση -5,3% ή -55,7 εκατ. Οι εισαγωγές εμπορευμάτων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και πλοίων σημείωσαν αύξηση 6,0% ή €165,5 εκατ.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε σε ετήσια βάση – για 4ο συνεχή μήνα - κατά -€341,9 εκατ. τον Φεβρουάριο 2018 με όλες τις επί μέρους κατηγορίες εμπορευμάτων να συνεισφέρουν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Επί παραδείγματι, το έλλειμμα στα πετρελαιοειδή συρρικνώθηκε κατά -€155,5 εκατ., στα πλοία κατά -€151,8 εκατ. και στα εμπορεύματα εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων κατά -€34,6 εκατ.
7Imeres13.4Pinakas1