Ο προσδιορισμός τρόπων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής ήταν το κύριο θέμα του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο με τη συμμετοχή και του κ. Σταθάκη.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας, στο επίκεντρο του οποίου ήταν ο προσδιορισμός των στόχων της ΕΕ με ορίζοντα το 2030, σε σχέση με το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα και την ενεργειακή απόδοση, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Σταθάκης διατύπωσε τέσσερις βασικές θέσεις:

  1. Συμφώνησε στην υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων για τα ποσοστά των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας (αμφότεροι να αυξηθούν στο 32% από 30%)
  2. Η αυτοκατανάλωση αποτελεί για την ελληνική κυβέρνηση ένα από τα βασικότερα εργαλεία ενίσχυσης της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος της ΕΕ, που υιοθέτησε ένα καινοτόμο θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες, ψηφίζοντας τον σχετικό νόμο. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση εξαίρεσης από χρεώσεις της κατανάλωσης ενέργειας από μικρούς αυτοκαταναλωτές κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
  3. Με δεδομένο το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, κρίσιμο είναι το νέο νομοθετικό πακέτο να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, που θα προστατεύουν τους εισοδηματικά ευάλωτους καταναλωτές.
  4. Υποστήριξε τη διατήρηση της ευελιξίας των κρατών-μελών να αποφασίζουν το ενεργειακό τους μείγμα και τις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων.

Μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου ο κ. Σταθάκης, σε δήλωσή του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζει ότι η Ελλάδα με το νόμο για τις Ενεργειακές Κοινότητες που ψηφίστηκε πρόσφατα, βρίσκεται στην πρωτοπορία της Ευρώπης.

Αναλυτικά στη δήλωσή του ο κ. Σταθάκης επισημαίνει τα εξής: «Η ελληνική κυβέρνηση τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης φιλόδοξων στόχων από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις και οφείλουμε να λάβουμε γενναίες αποφάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν πανευρωπαϊκά σε αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγματος, προς όφελος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κεντρική θέση στη στρατηγική μας θα πρέπει να έχει η διαχείριση του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου της ενεργειακής μετάβασης, είτε με προγράμματα στήριξης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και περιοχών, είτε με θεσμικές πρωτοβουλίες όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες. Στην Ελλάδα, με το νόμο που πρόσφατα ψηφίσαμε, βρισκόμαστε στην πρωτοπορία της Ευρώπης, μετατρέποντας την πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης σε ευκαιρία για εκδημοκρατισμού του ενεργειακού σχεδιασμού».