Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Σταθερές στα 1,080 δισ. ευρώ, παρέμειναν το 2017 οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου της MIG, παρά τις δύσκολες συνθήκες, που επικρατούν στην πλειονότητα των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του. Ποιές από τις θυγατρικές της, που κυριαρχούν στον κλάδο τους,  είχαν θετική πορεία και ποιές όχι. Κλειδί η αναδιάρθρωση σε βάθος και ρύθμιση δανείων όλου του ομίλου.

 Τα καθαρά αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 2017, μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 69,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 34,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 104%. Στα 1,185 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις , έναντι 1,163 δισ. ευρώ, το 2016, αυξημένες κατά 1,9%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου εταιρειών Ελλάκτωρ, ανήλθαν για τη χρήση 2017 σε 101,6 εκατ., έναντι 31,1 εκατ. το 2016. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2017 διαμορφώθηκε σε 1,87 δισ. ευρώ, έναντι 1,94 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας μείωση 3,9%.

Αυξημένα κατά 79,6% ήταν για το 2017 τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» και διαμορφώθηκαν στα 37,1 εκατ. ευρώ έναντι 20,6 εκατ. ευρώ, το 2016, πιστοποιώντας την πορεία δυναμικής ανάπτυξης της ενεργειακής εταιρείας.

Αύξηση της κερδοφορίας, το 2017, ανακοίνωσε ο όμιλος Intracom Holdings, ενώ γνωστοποίησε ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων, την 31η Δεκεμβρίου 2017, ανήλθε σε 900 εκατ. ευρώ.

Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και τα νέα προϊόντα δίνουν ώθηση στη ανάπτυξη του ΟΠΑΠ και των πρακτόρων του. Με συμμάχους τους πράκτορες, ο ΟΠΑΠ προχωρά δυναμικά την επένδυση στο δίκτυό του.

Tags:

Κέρδη προ φόρων 15,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,5 εκατ. ευρώ, αύξηση του τζίρου κατά 7,5% στα 43,3 εκατ. κατέγραψε ο όμιλος Νίκας το 2017. Η εταιρεία αύξησε το μερίδιό της στην αγορά αλλαντικών.

Αύξηση των πωλήσεων και περιορισμό των καθαρών ζημιών, εμφάνισε τη χρήση 2017 η Βιοκαρπέτ. Σε επίπεδο ομίλου οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά την χρήση του 2017 σε 105,13 εκατ.€ έναντι 85,57 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2016, αύξηση κατά 22,86%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2017 διαμορφώθηκαν στα € 804,7 εκατ. για τη ΔΕΗ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε ο όμιλος για τη χρήση 2017.

Παρά το γεγονός πως οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων της μειώθηκαν οριακά, η Revoil κατάφερε, εκμεταλλευόμενη την σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών των καυσίμων, να αυξήσει τον τζίρο της και σχεδόν να εξαλείψει την μετά φόρων οικονομική ζημία.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ