Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αφορά το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους.

Του Ανδρέα Πετρόπουλου

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 30.333 άνεργους έχει ήδη ξεκινήσει και διενεργείται μόνο ηλεκτρονικά και οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είναι άνεργοι αλλά δεν έχουν εγγραφεί στα μητρώα θα πρέπει να το κάνουν άμεσα, ώστε να προλάβουν την υποβολή αίτησης έως την να υποβάλετε αίτηση στο τρέχον πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα, ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, σε τρεις διαφορετικούς φορείς.

Οι υποψήφιοι άνεργοι θα πρέπει μεταξύ άλλων, να συμπληρώσουν κατά περίπτωση, υποχρεωτικά τα πεδία με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της συζύγου (για τους έγγαμους υποψήφιους), το εάν είναι πτυχιούχοι άνεργοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα(αποκλειστικά και μόνο για τις θέσεις, που αντιστοιχούν σε ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ), αν είναι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας καθώς και ΑΜΚΑ και στοιχεία των ανήλικων τέκνων και των εξαρτώμενων τέκνων ΑΜΕΑ καθώς και το ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (στην περίπτωση που ο άνεργος είναι ΑΜΕΑ).

Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ αντλεί αυτόματα κάποια στοιχεία για το εισόδημα των υποψηφίων από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ενώ από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) πιστοποιείται αν ο υποψήφιος λαμβάνει Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).